GDPR и въпросите на кибер сигурността

Mясто: София

Чac: 13:30

Такса за участие: n.a.

ВЪВЕДЕНИЕ

Почти всяка компания е била обект на пробив в системите за сигурност, като установяването на щетите често се случва прекалено късно. Рисковете от изтичане и злоупотреба с данни и поверителна търговска информация могат да се избегнат с подходящите ИТ решения, които ще представим на семинара. Имате избор да се предпазите от финансови и репутационни щети – подгответе се навреме за изискванията на Общия регламент за защита на данни( GDPR).  Ескперти в правото и технологиите ще разгледат следните теми :

1.  Основни правни стъпки за постигане на съответствие с GDPR

2.  Първа помощ  при установен пробив в защитата на лични данни – юридически аспекти

3. Как да изберем подходящия софтуер според профила на компанията

4.  Най-актуалното от експертите в кибер сигурността – демонстрация на case study

Запазете своето място и се регистрирайте за събитието.

Регистрация за събитие

Регистрация за събитие
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.