ИЗБЕРЕТЕ ИДЕАЛНИТЕ ОПЦИИ ЗА ВАШИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, НАМАЛЕТЕ РАЗХОДИТЕ И БЪДЕТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ

Според Gartner *, I&O лидерите могат да намалят разходите за софтуерни лицензи с до 30%. Така че, ако току-що започвате тази програма за намаляване на разходите и избирате кратък списък от доставчици, над които да се съсредоточите, уверете се, че Майкрософт е в списъка. Squalio Майкрософт Licensing Management осигурява цялостен поглед над Майкрософт инфраструктурата ви, обединява сложни показатели за лицензиране заедно, показва резултата на съответствие, препоръчва промени и може да автоматизира необходимите промени.

ПРЕДИМСТВА НА МАЙКРОСОФТ

LICENSE MANAGEMENT

Контрол над Майкрософтските продукти и тяхното съответствие

Майкрософт риск идентификатор на типични проблеми при лицензиране

Намаляване на разходите чрез потенцилни договори за обемно лицензиране на Майкрософт

Готовност при Майкрософт одит – помага за изграждането и валидирането на ELP (Effective License Position)

Винаги актуална, централизирана информация за Майкрософтски продукти – купени лицензи и техническа информация.

Преглед на Майкрософт облачни услуги като О365 и инфрастуктури.

МАЙКРОСОФТ LICENSE MANAGEMENT ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПРОЕКТА

1-во тримесечие

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ

SQUALIO помага за техническото изпълнението на решението, събира цялата документация относно закупуването и създава първоначална оценка на съответствието – License Compliance Review (LCR).

За целта е нужно:

 • Създаване на SAM цели
 • Snow услугата да бъде инсталирана
 • Всички агенти да са дистрибутирани.
 • Интеграция с Активна Директория (АД), решения за виртуализация, О365 и Облачна инфраструктура
 • Достъп до Snow портала
 • Всички Майкрософт лицензи са събрани и представени в Snow License Manager
 • Създадени и удостоверени автоматични ELP доклади
 • Първоначална правна оценка на риска и препоръки

2-ро тримесечие

ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛУГАТА

Запознаване на потребителите с платформата Snow. Обучение на администратор и лицензионни обучения. Организиране на последваща среща относно оптимизираните лицензи и преглед на прогреса.

За целта е нужно:

 • Snow обучение на потребители
 • Snow обучение на администратор
 • Обучение – Майкрософтски лицензионни правила.
 • Последващи действия за оптимизация на Майкрософтски лицензи

3-то тримесечие

КЪСТАМИЗАЦИЯ

SQUALIO помага за къстъмизиране на решението – коригиране на отчети, определяне на сигнали. SQUALIO извършва потваряща се оценка на съответствието (LCR) за да оцени промените от първоначалния преглед и идентифициране на допълнителни стъпки.

За целта е нужно:

 • Дефиниция за продуктовите промени
 • Продукта е къстамизиран според нуждите на клиента
 • Потворна оценка на правния риск с прогресирането на проекта

4-то тримесечие

ПРОЦЕСИ

Изграждане на процеси около SNOW и управление на лицензи чрез жизнения цикъл на софтуера. Срещата за оптимизация на лицензи се провежда с цел проследяване на позицията и оптимизацията на съответствието.

За целта е нужно:

 • Оценка на текъщите политики и процедури
 • Създаване на политики за управление на Майкрософт лицензи
 • Последващи действия за оптимизация на Майкрософтски лицензи
 • Оценка на целите, подготовка на целите за втората година

Готови ли сте за оптимизиране?

 

ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА МАЙКРОСОФТ

 • Точна инсталирана версия на продукта, издание и изискване за лиценз за търговска употреба;
 • Оптимизация на абонаментен план за Office 365;
 • Информация за използване на скъпи приложения за крайни потребители като Office, Visio и Project. Следене употребата на софтуерна, на ниво софтуерни компоненти;
 • Контрол на използването на лицензи в сървърна сесия (RDS), десктоп (VDI) и сценарии за виртуализация на приложения;
 • Проследяване на лицензи за софтуер с права за използване на много платформи и различни версии;
 • Проследяване на базови лицензи с опция за надграждане;
 • Цялостно картографиране на устройства и потребители;
 • Datacenter лицензиране във виртуализирана и с high-availability, клъстерирана инфраструктура;
 • Оценка и контрол на лицензи за достъп на клиенти (Client Access Licenses);
 • Откриване на облачна инфраструктура в Azure и AWS;
 • Клиентите на Microsoft могат да изтеглят и инсталират големи количества софтуер без ограничения.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ SQUALIO?

ПЛАТИНЕН SNOW ПАРТНЬОР

Като платинен Snow партьор, Squalio е една от само двете компании в Европа, които разполагат с престижния Accredited Microsoft SAM Managed Service Provider.

ДОВЕРЕН ПАРТьОР НА РЕДИЦА ЕВРОПЕЙСКИ ДРУЖЕСТВА

Ние сме надежден Европейски играч и доставяме по целия свят. Нашите услуги се извършват според най-добрите практики в декларациите за поверителност, прозрачност, сигурност и съответствие.

ПРИТЕЖАВАМЕ ДЪЛБОКА SAM ЕКСПЕРТИЗА

Нашите експерти по SAM, оптимизация на лицензиране и свързаните с тях софтуерни услуги предоставят софтуерни услуги от край до край и предоставят по подразбиране това, което другите предоставят като първокласни услуги.