ВНИМАТЕЛНО РАЗГЛЕЖДАНЕ И КОНТРОЛ НА SAP СИСТЕМИ, ДОГОВОРИ, ЛИЦЕНЗИРАНЕ И ОДИТНИ ПРОЦЕСИ

Организациите по целия свят харчат милиони за своите SAP системи, обикновено увеличават разходите си за лицензи всяка година. Процесите и решенията за контрол и ограничаване на тази възходяща крива представляват огромни възможности за икономия на разходи. Те също така дават възможност на екипа на SAP да отделя по-малко време за администриране на лицензи и да насочи фокуса си към критични задачи.

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Лицензирането на SAP е сложно и, въпреки че данните, необходими за разбиране на средата и оптимизиране, са органично достъпни, задачата за консолидиране е трудоемка, отнема време и е склонна към грешки. Много ползи за спестяване на разходи могат да бъдат постигнати чрез събиране на цялостен поглед върху SAP средата, оптимизиране на лицензи, премахване на дублиращи се лицензи и изграждане на пълна картина на използването/консумацията. Това дава възможност на организацията да бъде готова при закупуване на нови SAP технологии, при предоговаряне на съществуващи договори и когато предстои одит от SAP.

ПОЛЗИ ОТ SAP LICENSE MANAGEMENT

Контрол и видимост над SAP средата, състояние на съответствието и идентифициране на риска в рамките на типичните проблеми при лицензиране

Намаляване на разходите чрез потенциална оптимизация на лицензи на SAP потребител въз основа на използваната SAP функционалност.

Автоматизация на администрирането на лицензи и задачи като премахване на неактивни лицензи.

Автоматично създаване на License Administration Workbench (LAW) доклад.

Готовност при SAP одит – SQUALIO помага за идентифициране и намаляване на риска.

Централизирана и актуална информация за продуктите на SAP – закупени лицензи, SKU, договори и технически данни.

ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА SAP

  • License Administration Workbench (LAW) на SAP не предоставя лицензия за оптимизация
  • Подготовката за системните измервания отнема твърде много време (LAW доклада)
  • Консолидиране на информация във всички системи

  • Различни роли на SAP потребители и типове лицензи

  • Оценка на използваните функционалности

  • Следене и идентифициране на индиректно потребление на SAP

  • Идентифициране на SAP потребители с по няколко ID

  • Идентифициране на неактивни SAP потребители

  • Функционалност за идентициране на използваните лицензи

  • Измерване на потреблението на памет от HANA

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ?

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ SQUALIO?

ПЛАТИНЕН SNOW ПАРТНЬОР

Като платинен Snow партьор, Squalio е една от само двете компании в Европа, които разполагат с престижния Accredited Microsoft SAM Managed Service Provider.

ДОВЕРЕН ПАРТЬОР НА РЕДИЦА ЕВРОПЕЙСКИ ДРУЖЕСТВА

Ние сме надежден Европейски играч и доставяме по целия свят. Нашите услуги се извършват според най-добрите практики в декларациите за поверителност, прозрачност, сигурност и съответствие.

ПРИТЕЖАВАМЕ ДЪЛБОКА SAM ЕКСПЕРТИЗА

Нашите експерти по SAM, оптимизация на лицензиране и свързаните с тях софтуерни услуги предоставят софтуерни услуги от край до край и предоставят по подразбиране това, което другите предоставят като първокласни услуги.