26.03.2018

Kas tulevad muudatused suurpoodide poolt korraldatud kampaaniate korralduses, poodide lojaalsuskaartide kasutamises ja reklaami saatmisel kliendi e-postile?

 

Üks GDPR’i eesmärkidest on pöörata andmesubjekti tähelepanu sellele, et ka temal on kohustus jälgida oma andmete üleandmist teistele isikutele ning kontrollida oma tundlike isikuandmete avalikustamist.

GDPR sätestab ettevõttetele rangemad nõuded andmete nõudmise ja töötlemise eesmärkide defineerimisel ning nõuab selliste andmete töötlemisel järgida töötlemise turvamehhanisme. Kui ettevõte suudab põhjendada andmete saamise ja töötlemise vajalikkust või andmed on eelduseks konkreetsete lepinguliste suhete loomisel, siis neid andmeid nõutakse, kuid andmete saaja peab järgima rangemaid nõudeid nende kogumisel ja säilitamisel.

Reklaamteadete saatmiseks e-postile peab saama selge, vabatahtliku ja selgesõnalise andmesubjekti nõusoleku.