20.03.2018

KUIDAS TOIME TULLA UUE ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSEGA (GDPR)

Asukoht: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Keel: Eesti

Aeg: 09:45

Hind: 15 € + km (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda liige), 30 € + km (mitteliige)


Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Andmekaitse Inspektsiooni, Squalio Estonia OÜ ja NJORD Advokaadibürooga kutsuvad 20. märtsil seminarile, kus käsitletakse isikuandmete kaitse üldmäärusega seotud teemasid.

TEEME KEERULISE ASJA LIHTSAKS

25. mail 2018 jõustub Euroopa Liidus uus isikuandmete kaitse üldmäärus, mis toob endaga kaasa uusi kohustusi ettevõtetele ja uusi õigusi üksikisikutele. Anname ülevaate, kuidas GDPR mõjutab ettevõtet ja millised lahendused kindlustavad määrusega vastavuse. Teeme selgeks, kes või mis on andmetöötleja. Selgitame, millised on üldised kohustused andmetöötlejale, mida ja millal peab andmetöötleja AKI-le (Andmekaitse Inspektsioonile) esitama ning milliseid kanaleid kasutama. Räägime andmekaitsespetsialisti rollist, mis on seni tehtud ja millised plaanid on tulevikuks; kuidas luua ja kehtestada sisemised korrad, mis aitaks isikuandmete kaitset tagada. Räägime ka teenusetingimustest isikuandmete osas. Oma kogemusi jagavad ettevõtjad, kes oma juba viivad ettevõtteid vastavusse tuleva määruse nõuetele.

AJAKAVA

9.45 Registreerimine ja hommikukohv

10.00 Sissejuhatus isikuandmete kaitsesse: miks ja kellele; andmekaitse põhimõtted; andmetöötleja ja järelevalveasutusevaheline suhtlus – mida, millal, milleks ja kuidas esitada?

Urmo Parm / Maarja Kirss (AKI)

11.00 Praktilistest küsimustest äriühingu igapäevaelus  – kuidas reageerida isiku taotlustele; mida teha isikuandmete päringutega, mis tulevad erinevatest asutustest; kuidas luua sobivad teavitusmehhanismid; kuidas küsida erinevaid vajaminevaid nõusolekuid? Mis võib juhtuda, kui isikuandmed pole kaitstud ja millistes olukordades võib olla oht isikuandmetele?

Siiri Kuusik (NJORD)

11.45 Milliseid ettevalmistusi tegelikult ettevõtjal tuleb teha, et viia oma tegevus kooskõlla uue andmekaitsemäärusega?

Karel Kannel Proact Estonia ASst jagab oma senist kogemust

12.00 Virgutuspaus

12.30 3 lihtsat sammu, kuidas hõlpsasti saavutada GDPR vastavus. Kuidas parandada IT taristut, et saavutada vastavus uute reeglitega? Kuidas alustada? Arutame läbi seni enim probleeme tekitanud kitsaskohad.

Alvar Jõekaar (Squalio Estonia OÜ andmekaitsespetsialist)

13.30 Vaba arutelu

 

KUIDAS REGISTREERIDA

Üritusele registreerimiseks vajuta “Registreeri” või vajuta siia: https://www.koda.ee/et/sundmused/isikuandmete-kaitse-uldmaarus