Dabar iš ko rinktis turi ir organizacijos, norinčios pasinaudoti SAM (angl. Software Asset Management – programinės įrangos išteklių valdymas) teikiamais privalumais, įskaitant mažesnes išlaidas ir mažesnę riziką nusižengti atitikties reikalavimams, tačiau neturinčios reikiamo pralaidumo arba pakankamai kvalifikuotų specialistų, kurie galėtų dirbti su visaverte SAM programa.

„Squalio“ turi kvalifikaciją ir priemones, kurių reikia norint teikti įvairias centralizuotas paslaugas, naudojant patikimiausias ir vertingiausias SAM platformas. Naudojantis centralizuotomis SAM paslaugomis klientui nebereikia atitinkamų sprendinių jo patalpose ar profesionalių licencijų valdymo darbuotojų.

Kaip centralizuotų „Squalio“ paslaugų dalis siūloma:

  • Techninis diegimas ir visuotinis tarpinių programų diegimas
  • Darbo instrukcijos ir SAM dirbtuvės visą naudojimo ciklą
  • Parama naudotojams ir licencijų duomenų įvedimas į saugyklą
  • Išplėstinė ataskaitų kūrimo ir įspėjimų sąranka

PAGRINDINĖS SAVYBĖS IR
NAUDA VERSLUI

BENDRAS VAIZDAS

„Snow License Manager“ sistema leidžia stebėti visus išteklius, laikomus debesijos serveriuose, sistemose ir tinkle, o darbuotojai gali naudotis viena naudotojo sąsaja, iš kurios gali dirbti su keliais visuotinio diegimo modeliais, programinės įrangos tiekėjais, įvairių tipų įrenginiais, ir visa tai galima daryti nepriklausomai nuo buvimo vietos. Ji turi prie naudotojo poreikių pritaikomas „Snowboards“ su išsamia analitine informacija ir galimybe ieškoti konkrečios informacijos taikant filtrus, taip užtikrinant greitą ir paprastą prieigą prie duomenų. Audito duomenis galima importuoti iš kelių įvairių šaltinių, nepriklausomai nuo jų platformos („Windows“, OSX, „Linux“, „Unix“, iOS, „Android“ ir „Windows Phone“).

NENAUDOJAMI IŠTEKLIAI

Automatiškai identifikuojami nenaudojami debesijos abonementai ir įrengta programinė įranga, o tai leidžia lengvai optimizuoti licencijų naudojimo lygį, pašalinti ir surinkti nenaudojamas licencijas. Sprendimus priimantiems asmenims iš karto matyti bendroji tiek vienos programos, tiek visos produktų grupės investicijos kaina, atitikties rizika ir pereikvotos lėšos, todėl jie gali pasinaudoti licencijų optimizavimo galimybėmis.

LICENCIJŲ VALDYMAS

„Snow License Manager“ sistema leidžia optimizuoti įvairius komercinius licencijavimo modelius, tokius kaip „Microsoft“ ir „Adobe“ licencijų tvarkymo programos ar kur kas sudėtingesnės IBM PVU, „Oracle“ ir SAP duomenų valdymo sistemos. Kadangi visuotinis diegimas vis dažniau atliekamas debesijos serveriuose, hibridinėse terpėse itin svarbu užtikrinti, kad licencijos būtų naudojamos optimaliai ir kad būtų laikomasi jų taikymo taisyklių.

TAISYKLIŲ LAIKYMOSI UŽTIKRINIMAS

„Snow License Manager“ sistema leidžia stebėti, ar laikomasi visos programinės įrangos licencijų naudojimo taisyklių, kurti SAM taisykles, teikti paramą naudotojams ir užtikrinti, kad tų taisyklių būtų laikomasi, taip mažinant licencijų išlaidas. Baltojo sąrašo funkcija leidžia dinamiškai tvarkyti patvirtintos programinės įrangos ir debesijos abonentų katalogą. Juodojo sąrašo funkcija leidžia organizacijai aptikti programinę įrangą, kuri gali pakenkti, ir draudžiamas programas, tokias kaip failų bendrinimo programos ir žaidimai. Saugumo užtikrinimas kur kas paprastesnis, nes sistema pati aptinka programų pataisų versijas ir apie jas praneša.

FINANSŲ VALDYMAS

Išsamus vaizdas apie tai, kodėl didėja organizacijos išlaidos, susijusios su programine įranga ir debesijos paslaugomis, bei finansine rizika, susijusia su licencijų taisyklių nepaisymu ir neoptimaliai naudojamais ištekliais. „Snow“ licencijų valdymo sistemos funkcija, leidžianti analizuoti dabartines naudojimo tendencijas ir modelius, suteikia organizacijai labai vertingos analitinės informacijos, leidžiančios numatyti būsimas išlaidas arba peržiūrėti jau sudarytų sutarčių sąlygas.

ATASKAITŲ RENGIMAS

Suinteresuotiems asmenims suteikiama prieiga prie duomenų, kurių jiems reikia, kad jie galėtų priimti tinkamus sprendimus, ir tie duomenys prieinami kaip pritaikomos ataskaitos, įspėjimai ir schemos. Pritaikomi analitiniai duomenys leidžia sprendimus priimantiems asmenims – už SAM atsakingiems darbuotojams, viešųjų pirkimų vykdytojams, informacinių technologijų ir finansų aukščiausios grandies vadovams ir pan. - spręsti pačias įvairiausias problemas – atitikties, audito, optimizavimo ar išlaidų mažinimo.

ĮTAISYTASIS AUTOMATIZAVIMAS

„Snow License Manager“ sistema leidžia automatiškai importuoti audito duomenis iš kelių įvairių inventorizacijos programų ir dinamiškai apdoroti organizacijos efektyvaus licencijų valdymo informaciją, - taigi, ši sistema užtikrina šių procesų aukščiausio lygio automatizavimą. Įtaisytoji inventoriaus numerių saugykla su pažangia licencijų duomenų žvalgymo funkcija supaprastina naujų ir turimų licencijų importavimo ir registravimo procesus, nes nebereikia gaišti laiko šią informaciją įvedant rankiniu būdu. Patikima programinės įrangos atpažinimo debesijos biblioteka leidžia automatiškai aptikti debesijos serveriuose įdiegtus išteklius.

NAUDOJIMO TEISIŲ VALDYMAS

„Snow License Manager“ sistema leidžia taikyti tokias produktų naudojimo teises kaip antrinis naudojimas, naujesnių arba senesnių versijų diegimas, virtualizavimas ir dubliuojamos debesijos programų teisės, kurios užtikrina, kad maksimaliai išnaudojamos turimos tiesės ir be reikalo neeikvojamos lėšos, nes tai užtikrinti šiuolaikinėse terpėse, kurias sudaro įvairios platformos ir debesijos paslaugos, nėra taip paprasta.

SUTARTYS

„Snow License Manager“ sistema leidžia vienoje centralizuotoje saugykloje laikyti visas licencijas ir sutartis bei informaciją apie programinės įrangos ir debesijos serverių naudojimą, todėl organizacijai labai paprasta pasiruošti deryboms su programinės įrangos tiekėjais arba programinės įrangos tiekėjų auditams.

LEISKITĖS Į SAM KELIONĘ
SU „SQUALIO“ DIRBTUVĖMIS

SAM STRATEGINIS PLANAVIMAS

Individualus strateginis planas, paremtas įmonės tikslais ir sėkminga SAM praktika bei siektinais tikslais. Dirbtuvių rezultatas – apibrėžtas tikslas ir sudarytas ateinančių 12 mėnesių laikotarpio detalus veiksmų planas su uždaviniais ir procedūromis, kurios turi būti įgyvendintos.

PRODUKTŲ PRITAIKYMAS

Informacijos apie įmonės poreikius rinkimas ir atitinkamas produktų priderinimas; techninis produkto pristatymas, kurio metu aptariami siektini tikslai, aptariamos produkto pritaikymo galimybės ir pateikiamas techninis produkto apibūdinimas. Dirbtuvių rezultatas – detalus „Snow“ produkto pritaikymo veiksmų planas.

LICENCIJŲ OPTIMIZAVIMAS

„Squalio“ pateikia aukšto lygio licencijų naudojimo efektyvumo apžvalgą, paremtą duomenų apžvalga ir faktiniais programinės įrangos naudojimo duomenimis, teikia rekomendacijas, kaip optimizuoti dabartines sutartis ir spręsti licencijavimo problemas, ir leidžia palyginti įvairius licencijų naudojimo scenarijus. Rezultatas – detalus veiksmų planas ir rekomendacijos.

DARBO SU LICENCIJOMIS MOKYMAS

„Squalio“ siūlo darbo su licencijomis mokymo kursą įmonės darbuotojams, kurio metu aiškinamos bendrosios programinės įrangos licencijavimo taisyklės, aptariami esminiai programinės įrangos teikėjų licencijų naudojimo aspektai ir sėkminga licencijų valdymo praktika. Dirbtuvių rezultatas – licencijų pristatymo medžiaga ir sėkmingos praktikos vadovas.

PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO CIKLAS

Sėkminga programinės įrangos naudojimo ciklo valdymo praktika, paremta tarptautiniais standartais; siektinų tikslų ir techninių galimybių aptarimas; pagalba pildant programinės įrangos naudojimo ciklo taisyklių ruošinį. Rezultatas – detalus programinės įrangos naudojimo ciklo valdymo veiksmų planas.

NAUDOTOJŲ MOKYMAS

„Squalio“ siūlo įmonės darbuotojams gilias žinias apie „Snow“ licencijų valdymo sistemą užtikrinantį mokymą, „Snow“ portalo demonstraciją, įspėjimų ir valdymo priemonių, ataskaitų kūrimo, pritaikymo ir planavimo, licencijų ir sutarčių valdymo bei galimų licencijų naudojimo scenarijų pristatymą.

NAUDOTOJŲ MOKYMAS

Gilias žinias apie „Snow“ modulio administravimą užtikrinantis mokymas. Dirbtuvių metu „Squalio“ pristato „Snow“ produkto architektūrą, administravimo priemonių skydelį, sąrankos galimybes, inventoriaus administravimo priemones, licencijų valdymo sistemos administravimo priemones ir integravimo bei jungiamųjų programų administravimo priemones.

„Snow“ GDPR modulis

Mokymas naudotis „Snow“ GDPR (angl. General Data Protection Regulation – bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) moduliu ir jo funkcijomis– pristatomos GDPR ataskaitų rengimo galimybės, aptariami siektini tikslai ir „Snow“ licencijų valdymo sistemos naudojimas GDPR sumetimais. Rezultatas – detalus „Snow“ naudojimo taikant GDPR funkciją veiksmų planas.

NORITE DAUGIAU INFORMACIJOS?
SUŽINOKITE DAUGIAU