Par uzņēmumu

SIA OVI ir dibināts 1992. gadā, Rīgā. Savā pastāvēšanas laikā uzņēmums ir izaudzis par uzņēmumu grupu, kuras galvenie darbības virzieni ir naftas produktu pārkraušana, naftas produktu vairumtirdzniecība Latvijas tirgū un ES valstīs, kā arī eļļu un piedevu ražošana. OVI par savu darba vietu sauc vairāk nekā 100 darbinieku.

ovi-1

Par projektu

OVI vēlējās saprast un izanalizēt uzņēmuma IT vidi, lai to modernizētu un pārietu uz mākoņrisinājumiem. Lai noskaidrotu, kāda ir IT situācija uzņēmumā, OVI tika veikts programmatūras un licenču audits, kā arī mākoņrisinājumu gatavības novērtējums.

Programmatūras novērtējums

Ar Squalio programmatūras resursu pārvaldības novērtējuma pakalpojumu, OVI bija iespēja saņemt pārskatu par programmatūras esošo stāvokli uzņēmumā, identificēt kritiskos risināmos jautājumus, kā arī noteikt vairākas iespējas biznesa procesa optimizācijai un izmaksu samazināšanai.

Neatbilstības novēršana

Novērtējuma rezultāti norādīja, ka uzņēmuma IT departaments tika pastāvīgi pārslogots ar programmatūras uzturēšanas un atjaunošanas uzdevumiem, bet uzņēmuma novecojušie IT risinājumi padarīja par neiespējamu attālināti piekļūt dokumentiem. Programmatūras novērtējums atklāja arī to, ka OVI darbiniekiem bija iespēja brīvi lejupielādēt un instalēt programmatūru un tās elementus uz saviem darba datoriem, radot nopietnu licenču neievērošanas risku vairākām produkta kategorijām.

Uzņēmuma gatavība mākonim

Uzņēmuma gatavības mākonim novērtējums tika veikts, lai pievērstu uzmanību un risinātu dažādas biznesa vajadzības, un noteiktu, vai mākoņpakalpojumi ir pareiza izvēle OVI biznesam. Rezultāti parādīja, ka vienai darbstacijai trūka atbalstāms interneta pārlūks, citādi – uzņēmums bija 100% gatavs pāriet uz Office 365 pakalpojumu.

Pārcelšanās uz cloud ‘u

Ar Squalio palīdzību OVI pārgāja uz Office 365 pakalpojumu un sasniedza vienu no saviem biznesa mērķiem – kļūt elastīgākam, modernākam un ātri augošam uzņēmumam. Mākoņpakalpojumu izmantošana uzlaboja IT drošību un padarīja par iespējamu attālināti piekļūt pie darba dokumentiem no jebkuras ierīces ar interneta pieslēgumu. Koplietotie kalendāri padarīja laika plānošanu efektīvāku, bet Skype for Business rīks vienkāršoja komunikāciju kolēģu, partneru un klientu starpā.

SharePoint lietošana

SharePoint platformas ieviešana uzņēmumā padarīja dokumentu apmaiņu daudz ātrāku, ārtāku un pieejamāku, tāpēc ka darbiniekem parādījās iespēja dalīties ar dokumentiem un pievienot skatīšanas/rediģēšanas piekļuvi autorizētiem lietotājiem vienuviet, kas ļauj kontrolēt piekļuvi sensitīvai informācijai.

Produktivitātes celšana

“Office 365 ir devis mums vērā ņemamu darba produktivitātes uzlabojumu. Biznesa pārcelšana mākonī paaugstināja IT pārvaldības darba kapacitāti, ļaujot komandai fokusēties uz stratēģiskiem biznesa uzdevumiem, un rezultātā palielināja darba produktivitāti visās nodaļās.”

3-strategy

Ieguvumi

  • Samazinātas programmatūras resursu pārvaldības izmaksas
  • Paaugstināta datu drošība
  • Nodrošināta licenču atbilstība
  • Samazināta IT departamenta darba noslodze
  • Piekļuve ierīceces lietošanas datiem reāllaikā

Jaunu risinājumu ieviešana var šķist sarežģīta, tomēr ieviešot tos soli pa solim, mēs sapratām, ka tas ir nepieciešams process, kas uzņēmumam rada jaunas iespējas.

Evgenijs Oderovs, OVI direktors