14.12.2017

Vai ir jāglabā personas dati, kurus uzņēmums saņem ar iesūtīto CV?

 

Šādi dati arī ir jāglabā. Uzņēmumiem ir jānolemj, cik ilgi glabāt datus, ņemot vērā glabāšanas mērķi, vai glabāt visus CV vai tikai daļu no tiem, utt. Jāizstrādā procedūra, kā saņemt pretendenta piekrišanu šādus datus glabāt. Piemēram, jau sludinājumā paredzēt un obligāti atbildes e-pastā par saņemšanu atbildēt, cik ilgi glabāsiet CV un kādēļ (mērķis). Jāizstrādā arī procedūra par pretendenta tiesībām pieprasīt datu dzēšanu (tiesība “tikt aizmirstam”): jānorāda kontakttālrunis, e-pasts vai cits saziņas veids, ar kura palīdzību datu subjekts var sūtīt savus jautājumus vai pieprasīt izpildīt kādu ar GDPR noteikto datu pārziņa pienākumu.