29.01.2018

Kā dokumentēt piekļuvi datiem no darbinieku puses?

 

Likums tiešā tekstā nenoteic, kādā veidā darba devējs nodrošina, ka tā darbinieki neveic neatļautu datu apstrādi. Šādā gadījumā darbiniekiem būtu jāsniedz rakstveida instrukcija par apstrādes nepieļaujamību, liekot parakstīties par tās izpildi. Tāpat Jūs varat regulāri pārbaudīt uzņēmumā izmantotās datu bāzes un nodrošināt, ka tajās neatļauti netiek saglabāti personas dati. Visiem uzņēmumiem, kas veic personas datu apstrādi, jābūt izstrādātiem iekšējiem datu apstrādes aizsardzības noteikumiem, kuri paredz, kādas personas datu apstrādes darbības darbiniekiem ir atļauts veikt. Uzņēmumam jābūt iespējai noteikt, kuri darbinieki un kad ir piekļuvuši personas datiem, un kādas darbības viņi ir veikuši ar šiem datiem.