14.12.2017

Ko darīt, ja privātpersona pieprasa izņemt informāciju no mājaslapas?

 

Gadījuma apraksts: Uzņēmums rīko sacensības un publicē rezultātus savā mājaslapā un sociālajos tīklos. Ko darīt, ja atsevišķas privātpersonas pieprasa izņemt šādu informāciju un nepublicēt to? Vai risinājums ar identifikācijas kodiem ir vienīgais atļautais?

 

Šajā gadījumā būtu jāsaņem dalībnieku piekrišana publicēt internetā sacensību rezultātus pirms sacensībām, piemēram, tad, kad persona reģistrējas dalībai. Ir jānosaka un jāpamato arī glabāšanas termiņš. Pēc glabāšanas termiņa beigām var anonimizēt datus, ja informācijas izmantošana vairs nav tik svarīga un var tikt aizvietota ar identifikācijas kodu.