Blogs

20 Jan

Spēļošana personālvadības procesos
Šodien par spēļošanu  jau ir dzirdējis ikkatrs. Nenoliedzami, pasaules tendences ienāk mūsu ikdienā.  Vai tās ... Skatīt

07 Jan

7 svarīgākie personāla piesaistes KPI
Līdz šim ir novērots, ka viens no lielākajiem trūkumiem jaunu darbinieku piesaistē bez īstajiem rīkiem ir tas,... Skatīt

23 Dec

5 Personālvadības tendences 2020. gadā
Lasot kārtējo rakstu par nākotnes personālvadības tendencēm, mani pārņēma neliels izmisums. Liekas, ka tik dau... Skatīt

23 Dec

Top 5 HR problēmas 2019
Vispirms vēlos akcentēt, ka problēmas, kas atspoguļotas šajā TOP, ir balstītas uz manu pieredzi un SQUALIO pie... Skatīt