Drošs un produktīvs attĀlinātais darbs

Ierobežojumiem kļūstot stingrākiem, Covid-19 radītā situācija ir ieviesusi izmaiņas mūsu darba ikdienā, darba vidi pārnesot uz mājām. Diemžēl, strādājot no mājām, uzņēmuma dati bieži tiek pakļauti dažādiem drošības riskiem. Kāpēc? Jo attālināti strādājošs darbinieks krāpnieku acīs ir viegls mērķis, lai atvērtu durvis uzņēmuma IT sistēmai.

 

Ja sākotnēji uzņēmumiem bija nepieciešamība pārcelt darba vietas uz darbinieku mājām, salīdzinoši viegli bija nodrošināt pamatfunkcijas – e-pasts, zvani, dokumentiTomēr, šobrīd prakse pierāda, ka darbiniekiem trūkst nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai produktīvi veiktu savus pienākumus, strādājot attrallināti.

Jūsu organizācija iegūs

HelpTu Akadēmijas platformu
latviešu valodā,

kas uzlabos visu darbinieku digitālas prasmes un zināšanas vienotā līmenī, ļaujot organizācijai efektīvi strādāt attālināti.

 

 

Office 365 apmācības IT administratoriem, kas ļaus atpazīt, kuri iestatījumi jāmaina un kā to izdarīt atbilstoši uzņēmuma vajadzībām, lai  izveidotu drošu un efektīvu attilinātā darba vidi organizācijā.
Darbiniekiem
IT administratoriem
Pēc apmācībām darbinieki spēs:

  • izmantot visu pieejamo Microsoft 365 rīku optimumu; 
  • nodrošināt, ka mājās esošie datori, nekļūst par draudu uzņēmuma IT drošībai;
  • apzināt patiesos attālinātā darba riskus un mācēs tos novērst
  • pārzināt pieejamos ikdienas darba resursus un rīkus, lai strādātu produktīvi no mājām.
IT Administratoriem 2h praktiskās apmācības par:
  • droša attālinātā darba pamatprincipiem;
  • Office 365 Secure Score nozīmi;
  • Microsoft 365 kontu autentifikācijas politiku;
  • trešo pušu un mobilo lietotņu pārvaldību;
  • Exchange Online un e-pastu iestatījumiem (DMARC);
  • drošu dalīšanos ar dokumentiem un to pārvaldību.

Vēlos attālinātā darba e-apmācības
savā organizācijā!