30.03.2017

Latvija un Gruzija noslēdz sadarbības memorandu IKT jomā

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vizītes ietvaros Gruzijā un abu valstu prezidentu tikšanās laikā Tibilisi, Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris un Gruzijas IKT uzņēmējdarbības padome paraksta saprašanās memorandu par sadarbību IKT attīstībā un pētniecībā.

Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera valdes loceklis Gatis Ošs norāda, ka šāda sadarbība veicinās Latvijas un Gruzijas uz zināšanām balstītu ekonomiku izaugsmi un pavērs ceļu kompetenču un zināšanu eksportam.

Memorands paredz dalīties ar informāciju par Latvijas un Gruzijas izglītības, zinātnes un starpnozaru sadarbības projektiem IKT jomā, veiksmes stāstiem, metodoloģijām un iestrādnēm, kā arī īstenot sadarbības projektus, veicinot starpnozaru sadarbību un sabiedrības izpratni par zinātnes un informācijas tehnoloģiju lomu izglītības sektora konkurētspējas celšanā, fokusējoties uz aktuālām tehnoloģiju tendencēm – mākoņpakalpojumiem, digitālo drošību, datu analīzi, mobilitāti, mākslīgo intelektu u. c.
“Sadarbības memorands Latvijai dos plašākas iespējas IT zināšanu eksportam un šis ir arī vēl viens solis uz priekšu, lai stiprinātu Latvijas IT pakalpojumu eksporta kapacitāti un attīstību. Esam pārliecināti, ka līdz ar šo sadarbību, vēl vairāk piesaistīsim uzmanību Latvijai kā IT jomas ekspertu valstij, piemēram, aicinot Gruzijas jauniešus Latvijā studēt IT zinības. Dalība IT izstādēs, konferencēs un pieredzes apmaiņas braucienos noteikti veicinās IT zināšanu un inovāciju centru radīšanu Gruzijā,” saka Gatis Ošs, Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera valdes loceklis.
Viens no memoranda iniciatoriem ir Latvijas IKT uzņēmums SQUALIO, kurš jau vairāk nekā sešu gadus darbojas arī Gruzijā un var dalīties ar savu pieredzi un redzējumu par iespējām abu valstu sadarbībā šai jomā.

“Latvijas IKT speciālisti ir ļoti augstu kvalificēti un pieredzējuši, un to novērtē arī mūsu Gruzijas kolēģi. Kaut arī valsts sektorā Gruzijā IT joma ir gana attīstīta un pilnveidota, tomēr privātajā sektorā vērojams liels nelegālo programmu izmantošanas īpatsvars un zems inovāciju līmenis. Mūsu speciālisti Gruzijā regulāri veic programmatūras auditus dažādiem uzņēmumiem, un šo kompetenci un dokumentāciju, ko sniedzam par audita rezultātiem, Gruzijas uzņēmumi augstu vērtē un izmanto arvien plašāk. Šobrīd Gruzija ir aktualizējusi digitālās drošības jautājumus, tādēļ jo vairāk noderēs mūsu speciālistu kompetences mūsdienīgu IT pakalpojumu licencēšanā, drošībā un izmantošanā,” skaidro Vladimirs Isajevs, SQUALIO reģionālais vadītājs Gruzijā, Ukrainā un Kazahstānā.

Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris ir biedrība, kas apvieno Latvijas IT uzņēmumus eksporta veicināšanai un inovatīvu risinājumu atbalstam. Biedrības biedri ir 35 IT uzņēmumi.
Sertifikācija un klasteru vadības apmācības tiek finansētas ERAF programmas COSME projekta “Pieci klasteri starpnozaru izcilībai (5FOREXCELLENCE)”ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja Dagnija Dižbite-Svarinska.