15.10.2015

Projekts „Latvijas IT uzņēmumu eksporta spēju veicināšana un noieta tirgu apguve”

SIA DPA sadarbībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „ Latvijas IT uzņēmumu eksporta spēju veicināšana un noieta tirgu apguve”, kura mērķis ir attīstīt un paplašināt IT nozares uzņēmumu izstrādāto produktu un pakalpojumu eksportu.

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros.

Projekta atsauce ERAF-2015-03
Projekta ID: ĀTA/2.3.1.1.1/15/76/118
Līguma Nr.: L-ĀTA-15-3352