7 būtiski jautājumi par vispārīgo personu datu
aizsardzības regulu (GDPR)

Atbild Andis Burkevics, Sorainen zvērināts advokāts, personas datu aizsardzības speciālists un
Agris Repšs, Sorainen partneris, zvērināts advokāts

Kāpēc šī regula ir pieņemta?
Kas ir personas dati? Vai tie ir dažādi?
Vai regula attiecas uz jebkuru uzņēmumu?
Kādas ir būtiskākās izmaiņas, ko nesīs regula?
Ar ko vajadzētu sākt, lai atbilstu prasībām?
Kādi ir sodi par regulas prasību neizpildi?
Ko vajadzētu darīt pilnīgi visiem?