Digitāla apmācību platfoRma ikvienam

Mēs  – datu tehnoloģiju uzņēmums “Squalio” – esam sagatavojuši digitālu apmācību platformu “HelpTu Akadēmiju”, lai atbalstītu uzņēmumus, valsts iestādes, izglītības iestādēs – ikvienu, kurš vēlas papildināt vai atsvaidzināt savas digitālās prasmes un zināšanas.

Helptu akadēmija piedāvā:
 • uzlabot visu darbinieku digitālas prasmes un
  zināšanas vienotā līmenī;
 • vienotu vietni darbinieku darba drošībā apmācībām un
  zināšanu pārbaudei;
 • atbalstu straujām digitālām
  pārmaiņām organizācijā.
AR apmācību platformu organizācija iegūst:
 • e-kursus par Office 365, Teams un citu Microsoft programmatūru latviešu valodā ar zināšanu pārbaudi;
 • iespēju pievienot organizācijai vēlamus apmācību materiālus un zināšanu pārbaudes darbus, lai uzturētu darbinieku kompetenci;
 • pieeju publiskiem Squalio gatavotiem, regulāri atjaunotiem tiešsaistes semināriem par aktuāliem tematiem –  darbu, digitālo higiēnu, VDAR prasībām u.c.

Helptu akadēmija - digitālā mācību
platforma organizācijām