optimizē oracle licencēšanas izmaksas

Lai uzņēmums varētu pieņemt lēmumu par jaunu Oracle licenču iegādi vai IT infrastruktūras izmaiņām, ir būtiski saprast esošo Oracle programmatūras un licenču atbilstības novērtējumu. Tāpat Oracle licenču audits palīdzēs identificēt iespējamos legalitātes un drošības riskus stāvokli. Audita ietvaros tiks izstrādātas rekomendācijas un rīcības plāns risku novēršanai. Audits var tikt veikts gan pirms, gan pēc Oracle līguma noslēgšanas.

Oracle Licenču audita ieguvumi

Oracle produktu centralizēts pārskats un pārvaldība, juridisko un drošības risku identificēšana un novēršana.

Gatavība ražotāja auditam – Squalio audita laikā palīdzēs izstrādāt un novērtēt Oracle Server Worksheet (OSW).

Izmaksu samazināšana, pārskatot un optimizējot esošos Oracle produktu līgumus. 

Nepārtraukti un tūlītēji pieejama informācija par Oracle produktiem – centralizēts repozitorijs un tehniskā informācija.

Biežāk sastopamie oracle licencēšanas izaicinājumi

 • Neatbilstošas licences virtualizācijas risinājumiem;
 • Options un Management  pakotņu lietošana un instalēšana;
 • Datu bāžu klasteru un rezerves atjaunošanas iespēju lietošana;
 • Serveru tehnikas un to galveno komponenšu izmaiņas;
 • Lietotāju piekļuve caur multipleksēšanu;
 • Testa vides licencēšana;
 • Oracle procesoru licencēšanas minimumi;
 • Dažādu licencēšanas metriku esamība vienā serverī;
 • Pilna funkcionalitātes iestatīšana, instalējot Oracle Enterprise Databases;
 • Nejauša papildus maksas funkciju ieslēgšana.

Oracle licenču pārvaldības pakalpojumi ir ekspertu un konsultantu licencēšanas globāla komanda, kas cieši sadarbojas ar klientiem un partneriem, lai palīdzētu tiem iegūt pilnvērtīgu pievienoto vērtību no saviem Oracle ieguldījumiem. Oracle licenču pārvaldības pakalpojumi klientiem sniedz praktiskus padomus par visiem Oracle licencēšanas politikas aspektiem.

Oracle licenču pārvaldības pakalpojumi piedāvā virkni pielāgojamu pakalpojumu, kas palīdz klientiem un partneriem pieņemt apzinātākus lēmumus, lai optimizētu pašreizējo Oracle licences īpašumu un noteiktu nākotnes prasības. Oracle  licenču pārvaldības pakalpojumi var tikt veikti jebkurā laikā pirms vai pēc Oracle licences līguma parakstīšanas.

Iemesls izvēlēties Oracle licencēšanas pārvaldības pakalpojumu

Interesē optimizēt
programmatūras izmaksas?

 

oracle licenču pārvaldības
projekta process

1.kvartāls

Ieviešana

SQUALIO palīdz veikt SNOW  programmatūras pārvaldības risinājuma tehnisko ieviešanu, apkopot licenču iepirkumu dokumentāciju un veikt sākotnējo licenču atbilstības novērtējumu.

 • Izstrādāti projekta mērķi.
 • Instalēts SNOW risinājums.
 • Izplatīti aģenti.
 • Uzstādīts Oracle Scanner uz visiem Oracle datu bāžu serveriem
 • Veikta integrācija ar virtualizācijas risinājumiem.
 • Pieeja SNOW portālam.
 • Apkopotas un ievadītas Oracle licences SNOW License Manager.
 • Veikts sākotnējais juridisko risku novērtējums un izstrādātas rekomendācijas.

2.kvartāls

Uzsākšana

SNOW risinājuma un licencēšanas apmācības lietotājiem un administratoriem. Tiek organizēta licencēšanas optimizācijas tikšanās, lai izvērtētu licenču atbilstības situāciju un optimizācijas iespējas.

 • SNOW lietotāju apmācības.
 • SNOW administratoru apmācības.
 • Oracle licencēšanas apmācības.
 • Licencēšanas optimizācijas tikšanās.

3.kvartāls

pielāgošana

SQUALIO palīdz pielāgot risinājumu, izveidojot atskaites un definējot brīdinājums. SQUALIO veic atkārtotu licenču atbilstības novērtējumu, lai izvērtētu izmaiņas un identificēti rīcības plānu.

 • Definētas risinājuma nepieciešamās izmaiņas.
 • Risinājums ir pielāgots klienta vajadzībām.
 • Atkārtoti veikts juridisko risku novērtējums un progresa izvērtējums.

4.kvartāls

PROCESS

Tiek izstrādāts SNOW risinājuma un licenču pārvaldības process visā tā dzīvesciklā. Tiek organizēta licencēšanas optimizācijas tikšanās, lai izvērtētu licenču atbilstības situāciju un optimizācijas iespējas.

 • Pašreizējo procesu un politiku novērtējums.
 • Izstrādāta Oracle licenču pārvaldības politika.
 • Licencēšanas optimizācijas tikšanās.
 • Sasniegto mērķu novērtējums un projekta mērķu izstrāde uz nākamo gadu.

kāpēc izvēlēties Squalio?

VIENĪGAIS SNOW PLATĪNA PARTNERIS

Squalio ir vienīgais IT uzņēmums Baltijā, kas ir ieguvis platīna partnerības līmeni vadošajam programmatūras pārvaldības rīku ražotājam Snow Software  (Gartner Magic Quadrant).

JŪSU DATI IR JŪSU

Pakalpojuma gaitā ievāktie dati netiek nodoti trešajām pusēm. Dati tiek ievākti izmantojot HTTPS datu savienojumu, kas nodrošina drošu datu apmaiņu.

ZINĀŠANAS PROGRAMMATŪRAS PĀRVALDĪBĀ

Esam Latvijā lielākā augsti sertificētu programmatūras licencēšanas speciālistu komanda ar pārliecinošākajām zināšanām tirgū.