tēmas

SAM stratēģijas plānošana

Izstrādāsim individuālu stratēģiju, balstoties uz Jūsu uzņēmuma mērķiem un labāko SAM ieviešanas praksi. Semināra rezultātā tiks definēti mērķi un izstrādāts 12 mēnešu plāns ar darba uzdevumiem un procedūrām, kas ir jāievieš.

Produktu pielāgošana

Izanalizēsim biznesa vajadzības un veiksim programmatūras pārvaldības rīku pielāgošanu; tiks rīkotas produktu tehniskās sesijas, prezentēti iespējamie pielāgošanas scenāriji un tehniskie apraksti. Semināra rezultāts: produktu pielāgošanas plāns.

Licenču optimizācija

Sniegsim licencēšanas pārskatu, balstoties uz iegūtajiem datiem un programmatūras lietošanas paradumiem uzņēmumā, un sniegsim ieteikumus, lai optimizētu esošo programmatūras vidi un atrisinot licencēšanas problēmas.

Licencēšanas apmācības

Veiksim licencēšanas apmācības uzņēmuma darbiniekiem, lai izskaidrotu programmatūras licencēšanas pamatnoteikumus, galvenos programmatūras ražotāju licencēšanas aspektus, balstoties uz uzņēmumā lietotajiem produktiem.

Programmatūras dzīves cikls

Izrunāsim programmatūras dzīves cikla pārvaldības labo praksi, balstoties uz sasniedzamajiem mērķiem un tehniskajām iespējām, kā arī palīdzēsim aizpildīt programmatūras dzīves cikla politikas veidnes.

Lietotāju apmācība

Nodrošināsim padziļinātas apmācības darbiniekiem par programmatūras pārvaldības rīku un administrācijas paneļa lietošanu, palīdzēsim izveidot brīdinājumus, izveidot atskaites, pārvaldīt licences un līgumus, kā arī simulēt licencēšanas scenārijus.

Padziļināta lietotāju apmācība

Apmācību laikā nodemonstrēsim programmatūras pārvaldības rīku arhitektūru, administrācijas paneli un pieejamās funkcijas tajā, kā arī nodemonstrēsim plašās rīka konfigurācijas iespējas.

GDPR atbilstība

Veiksim apmācības par programmatūras pārvaldības GDPR moduļa lietošanu un tā iespējām, demonstrējot, kā izveidot GDPR atskaites, lai sasniegtu uzņēmuma mērķus un atbilstu jaunās regulas prasībām.