Mums ir risinājums uzņēmumiem, kas vēlas veikt programmatūras resursu pārvaldību (SAM) savā uzņēmumā, taču kuriem nav pieejami resursi, lai īstenotu pilnu SAM programmu.

Programmatūras resursu pārvaldības pakalpojums nodrošinās klientiem nepārtrauktu IT saimniecības monitoringu, sniegs skaidru pārskatu par to, kāda programmatūra tiek lietota uzņēmumā, kādas ir nepieciešamā licences un kādi drošības vai juridiskie riski ir identificēti.

Squalio kvalificēti speciālisti lieto tirgū atzītākos SAM rīkus un platformas, kas uzņēmumam ļaus automatizēti sekot līdzi notiekošajai situācijai un vairs nebūs jāuztraucas par kavētiem programmatūras atjauninājumiem, licenču trūkumu vai drošības caurumiem.

Squalio programmatūras pārvaldības pakalpojums iekļauj:

  • SAM tehnisko ieviešanu un aģentu izvietošanu;
  • darba instrukcijas un pilna SAM cikla praktiskos seminārus;
  • lietotāju atbalstu un datu ievadi licencēšanas repozitorijā;
  • atkaišu veidošanu un brīdinājumu konfigurāciju.

Galvenās iespējas un
ieguvumi biznesam

Pārvaldība

Ērti varēsiet pārskatīt visus Jūsu IT resursus, kas atrodas uzņēmuma inftrastruktūrā, mākoņrisinājumos, sistēmās un tīklā. Vienuviet varēsiet pārvaldīt visus programmatūras ražotājus, ierīču veidus un to licencēšanu. Detalizētās analītikas iespējas ļaus veidot dažādas atskaites un filtrēt datu skatus. Datus var importēt arī no citām platformām- Windows”, OSX, Linux, Unix, iOS, Android un Windows Phone.

Neizmantotie resursi

Neizmantotie mākoņrisinājumu abonementi un programmatūras instalācijas tiek identificētas automātiski, tādēļ ir viegli optimizēt esošo programmatūtas un IT risinājumu licencēšanas modeli vai atinstalēt nevajadzīgās programmas. Redzēsiet iespējas, kā optimizēt licencēšanu uzņēmumā, saņemot regulārus pārskatus par IT resursu situāciju un risku izvērtējumu.

Licenču pārvaldība

Programmatūras pārvaldības panelī varēsiet veikt IT resursu optimizāciju plašam komerciālās programmatūras licencēšanas klāstam, ieskaitot Microsoft, Adobe, IBM, Oracle un SAP risinājumiem. Programmatūras pārvaldība un licencēšanas optimizācija ir īpaši svarīga uzņēmumiem, kuriem ir hibrīda IT vide, jo pašlaik ir tendence programmatūru un IT risinājumus pārnest no uzņēmuma infrastruktūras uz mākoņrisinājumiem.

Drošības Politikas

Ērti lietojams pārvaldības panelis sniegs skaidru programmatūras atbilstības pārskatu, kas ļauj izveidot, ieviest un uzturēt dažādas programmatūras pārvaldības un drošības politikas, lai samazinātu IT resursu izmaksas. Varēsi pārlūkot apstiprināto programmatūru un mākoņrisinājumu abonementu katalogu, identificēt potenciāli kaitīgu programmatūru un aizliegtas aplikācijas, saņemt ziņojumus par aplikācijas ielāpu versijām utt.

Izmaksu pārskats

Uzzināsiet, kas ir tās pozīcijas, kas sadārdzina programmatūras un mākoņrisinājumu izmaksas uzņēmumā. Pēc pieprasījuma varēsiet saņemt finanšu risku izvērtējumu, balstoties uz licencenču neatbilstību un neefektīviem IT resursiem. Tāpat, varēsiet noteikt licencēšanas likumsakarības un analītiku, lai Jūs spētu optimizēt IT resursu izmaksas.

Atskaites

Varēsiet iegūt atskaites par IT resursu lietošanu un licencēšanas optimizāciju dažādos griezumos, iestatīt brīdinājumus par identificētām licencēšanas optimizācijas iespējām vai drošības riskiem. Tas savukārt palīdzēs pieņemt IT speciālistiem, iepirkuma speciālistiem, IT un finanšu direktoriem gudrākus lēmumus pie jaunas programmatūras vai IT risinājuma iegādes, kā arī novērst legalitātes riskus.

Automatizācija

Sākot no automātiskas audita datu importēšanas līdz dinamiskai licencēšanas apstrādei („Effective Licensing Position”). Iebūvētais SKU („stock-keeping unit”) repozitorijs, kuram piemīt advancēts licencēšanas intelekts, vienkāršo jaunu un esošu licenču datus importēšanas un reģistrācijas brīdī. Dinamiskā mākoņbibliotēka „Software Recognition Service” automatizē piekļuvi izvietotajiem mākoņresursiem.

Tiesību izmantošana

Programmatūras pārvaldības panelis produktiem ļauj piešķirt sekojošas lietošanas iespējas: sekundāra lietošana, jauninājumi un pazeminājumi, virtualizācijas lietošana un tiesības uz mākoņaplikāciju dublikātiem. Tādējādi esošās programmatūras iespējas tiek uzreiz attēlotas un var tikt pilnībā izmantotas, lai optimizētu IT resursu izmaksas.

Līgumi

Programmatūras pārvaldības panelis nodrošina vienu repozitoriju visām programmatūras licencēm un līgumiem, kurā ir pieejama informācija par programmatūras un mākoņrisinājumu lietošanas noteikumiem, tādēļ Jūsu uzņēmums vienmēr būs gatavs valsts iestāžu vai programmatūras ražotāju auditam..

piesakies squalio
praktiskajiem semināriem!

SAM stratēģijas plānošana

Izstrādāsim individuālu stratēģiju, balstoties uz Jūsu uzņēmuma mērķiem un labāko SAM ieviešanas praksi. Semināra rezultātā tiks definēti mērķi un izstrādāts 12 mēnešu plāns ar darba uzdevumiem un procedūrām, kas ir jāievieš.

Produktu pielāgošana

Izanalizēsim biznesa vajadzības un veiksim programmatūras pārvaldības rīku pielāgošanu; tiks rīkotas produktu tehniskās sesijas, prezentēti iespējamie pielāgošanas scenāriji un tehniskie apraksti. Semināra rezultāts: produktu pielāgošanas plāns.

Licenču optimizācija

Sniegsim licencēšanas pārskatu, balstoties uz iegūtajiem datiem un programmatūras lietošanas paradumiem uzņēmumā, un sniegsim ieteikumus, lai optimizētu esošo programmatūras vidi un atrisinot licencēšanas problēmas.

Licencēšanas apmācības

Veiksim licencēšanas apmācības uzņēmuma darbiniekiem, lai izskaidrotu programmatūras licencēšanas pamatnoteikumus, galvenos programmatūras ražotāju licencēšanas aspektus, balstoties uz uzņēmumā lietotajiem produktiem.

Programmatūras dzīves cikls

Izrunāsim programmatūras dzīves cikla pārvaldības labo praksi, balstoties uz sasniedzamajiem mērķiem un tehniskajām iespējām, kā arī palīdzēsim aizpildīt programmatūras dzīves cikla politikas veidnes.

Lietotāju apmācība

Nodrošināsim padziļinātas apmācības darbiniekiem par programmatūras pārvaldības rīku un administrācijas paneļa lietošanu, palīdzēsim izveidot brīdinājumus, izveidot atskaites, pārvaldīt licences un līgumus, kā arī simulēt licencēšanas scenārijus.

Padziļināta lietotāju apmācība

Apmācību laikā nodemonstrēsim programmatūras pārvaldības rīku arhitektūru, administrācijas paneli un pieejamās funkcijas tajā, kā arī nodemonstrēsim plašās rīka konfigurācijas iespējas.

GDPR atbilstība

Veiksim apmācības par programmatūras pārvaldības GDPR moduļa lietošanu un tā iespējām, demonstrējot, kā izveidot GDPR atskaites, lai sasniegtu uzņēmuma mērķus un atbilstu jaunās regulas prasībām.

Vēlies uzzināt vairāk?