22.04.2020

VDAR MĪTI, IZAICINĀJUMI UN RISINĀJUMI

Vieta: WEB

Valoda: latviešu

Laiks: 09:00 - 12:00

Cena: 50 EUR (+PVN)


Datu valsts inspekcijas (DVI) statistika pirmajā regulas pastāvēšanas gadā rāda, ka iestāde saņēmusi 1660 sūdzības, veikusi 333 pārbaudes un 31 gadījumā piemērojusi sodu. Nopietnākie pārkāpumi bija neatbilstoša videonovērošana, informācijas nesniegšana personām par tās datu izmantošanu un nesadarbošanās ar DVI.

Covid–19 ir radījis jaunus izaicinājumus – dažādi preču un pakalpojumu piegādātāji cenšas ieviest datu subjektu atrašanās vietas noteikšanas un analītikas risinājumus, mobilo datu lietošanas papildu funkcionalitātes utml., lai komercnolūkos pēc iespējas precīzāk noteiktu cilvēku paradumus un rīcības Covid apstākļos.  Tāpēc ir būtiski darbiniekiem savus darbiniekus izglītot par VDAR jautājumiem, lai darbinieki var gan pasargāt savus datus, gan, pildot savus darba pienākumus, spētu noteikt, kur ir likumīgas un ieļaujamas rīcības robežas.

Apmācības būs piemērotas darbiniekiem, kas ir atbildīgi par kādu no datu apstrādes procesa daļu uzņēmumā – vai tā ir dokumentācijas sagatavošana, atbilžu sniegšana personām, apmācību organizēšana, juridisko vai tehnisko jautājumu risināšana.

 

Apmācību gaitā:

  • uzzināsim par Regulas mītiem un izaicinājumiem, kā arī ieguvumiem, ievērojot to;
  • noskaidrosim būtiskākos VDAR terminus un to izpratni;
  • apzināsim datu apstrādes tiesiskos pamatus un pamatprincipus;
  • noskaidrosim, kā uzņēmumam ievērot datu subjekta pamattiesības.

CITI PASĀKUMI:

29.aprīlis

IZMAIŅAS LIKUMDOŠANĀ COVID-19 LAIKĀ

6.maijs

VALSTS PĀRBAUDES UN DATU DROŠĪBA ATTĀLINĀTĀ DARBA APSTĀKĻOS