14.12.2017

Kui palju keskmiselt maksavad andmekaitse spetsialisti teenused?

Andmekaitse spetsialisti tasu suurus ei ole normatiivaktidega määratletud. Ei ole ka olemas keskmist turuhinda. Iga andmekaitse spetsialist määrab ise oma tasu, arvestades töö ja kohustuste mahtu.

Kuidas erineb andmekaitse spetsialisti palkamine püsitöökohaga ja selle ülesande usaldamine mõnele ettevõttele või isikule välisteenusena?

Võttes inimest tööle, tuleb sõlmida tööleping. Andmed, mis on vajalikud lepingu sõlmimiseks, on kõik need andmed, milleta lepingu täitmine ei oleks võimalik, näiteks ees-, perekonnanimi, isikukood, pangakonto jm.

Selliste andmete töötlemiseks konkreetse isiku nõusolek ei ole vajalik, sest töötlemine toimub andmete vajalikkuse alusel. Antud juhul ettevõte on vastutav andmetöötleja.

Kui antakse andmed töötlemiseks teisele ettevõttele välisteenusena, siis on välisteenuse osutaja volitatud töötleja. Vastutav andmetöötleja peab põhjendama selliste andmete üleandmise vajalikkust. Teine oluline aspekt – vastutav andmetöötleja peab veenduma, et valitud volitatud töötleja järgib Määruse tingimusi ja andmete töötlemine on turvaline. Sellepärast peab vastutav andmetöötleja enne selliste andmete üleandmist sõlmima volitatud töötlejaga kirjaliku lepingu.