Privacy Notice

Kes me oleme?

Me oleme SIA Squalio Group, Läti seaduste alusel asutatud ettevõte, mille peamine kontor asub aadressil Kr. Valdemāra iela 21-19, Rīga, Läti, ja selle tütarettevõtted ja sidusettevõtted, kes tegutsevad kaubamärgi "SQUALIO" all (edaspidi "SQUALIO", "meie" või "me"), tegutsedes andmetöötlejatena.

Mida see privaatsusteatis hõlmab?

See privaatsusteatis kehtib meie avalikult nähtavate SQUALIO kaubamärgiga veebilehtede ja muude veebiteenuste kohta ning on saadaval lingina kõigil lehtedel ja teenustel, mida see hõlmab. Mõned SQUALIO veebilehed, rakendused või veebiteenused võivad koguda ja kasutada teie isikuandmeid erineval viisil ning seetõttu on neil erinev SQUALIO privaatsusteatis. Soovitame tutvuda vastava privaatsusteatisega, mis on saadaval nimetatud veebilehtedel, rakendustes või veebiteenustes. Meie lehed sisaldavad linke teistele veebilehtedele, mida SQUALIO ei oma ja me ei kontrolli nende lehtede sisu ega privaatsustavasid.

Meie veebilehed ja pakkumised on suunatud inimestele nende äri- või ametialases tegevuses. Need ei ole mõeldud alla 16-aastastele lastele. Me ei kogu teadlikult veebis teavet ega turunda alla 16-aastastele lastele.

Pange tähele, et käesoleva privaatsusteatise kontekstis tähendab isikuandmed andmeid või andmekogumit, mis võivad identifitseerida üksikisikut, näiteks nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress. Allpool on loetletud andmete liigid, mida me konkreetseks eesmärgiks kogume.

Milliseid isikuandmeid me kogume ja kuidas me neid kasutada kavatseme?

Andmed, mida kogutakse turunduse eesmärgil (võtame teiega ühendust e-posti või telefoni teel, et pakkuda teenuseid, uudiseid või ürituste registreerimist)

 • Andmete tüüp: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, ettevõtte nimi, osakond, roll, riik/piirkond. 
 • Eesmärk: meie või meie partnerite teenuste ja toodete reklaamimine. 
 • Õiguslik alus: nõusolek. Võite igal ajal loobuda, klõpsates meie turunduskommunikatsioonis saadaval olevale loobumislingile või võtke meiega ühendust allpool näidatud kontaktpunktides. 
 • Säilitamisaeg: hoiame andmeid nii kaua, kui on vajalik teile tellitud teabe edastamiseks, kuid mitte kauem kui 2 aastat pärast viimast suhtlust, välja arvatud juhul, kui olemasolev leping, õigusnõue või õiguslik nõue õigustab edasist töötlemist, millest teid teavitatakse. 
 • Andmete allikas: andmed esitate otse meie uudiskirja, tooteuuenduste ja sündmuste tellimise kaudu. 
 • Andmete esitamise nõue ja mitteesitamise tagajärjed: väljad on vajalikud tellimiseks, nende andmete esitamisest keeldumine toob kaasa uudiskirja, tooteuuenduste ja sündmuste registreerimise ebaõnnestumise. 

Andmed, mida kogutakse, kui võtate meiega otse ühendust e-posti, telefoni või postiga

 • Andmete tüüp: sõltuvalt teie suhtluse sisust ja kanalist hõlmab see ärikontaktiandmeid ja suhtluse sisu. 
 • Eesmärk: tellitud teabe edastamine teile ja päringutele vastamine. 
 • Õiguslik alus: õiguslik alus võib erineda sõltuvalt kohaldatavatest kohaliku õiguse sätetest, kuid üldiselt leiame, et meie õigustatud huvid õigustavad töötlemist, välja arvatud juhul, kui te palute meil pakkuda konkreetseid teenuseid või tooteid, millisel juhul olemasolev või kavandatav leping annab õigusliku aluse; leiame, et sellised huvid on õigustatud, arvestades, et andmed piirduvad sellega, mida tavaliselt jagatakse äri- või ametialases tegevuses tegutsevate inimestega, ja pakume lihtsat loobumisvõimalust (keeldume teie andmete kustutamisest ainult juhul, kui meil on mõjuv õiguslik põhjendus nende säilitamiseks). 
 • Säilitamisaeg: hoiame andmeid nii kaua, kui on vajalik eesmärgi saavutamiseks, kuid mitte kauem kui 2 aastat pärast viimast suhtlust, välja arvatud juhul, kui olemasolev leping, õigusnõue või õiguslik nõue õigustab edasist töötlemist, millest teid teavitatakse (andmeid vaadatakse igal aastal läbi ja ebaolulised andmed kustutatakse). Sõltumata teistest sätetest võime teie isikuandmeid säilitada, kui see on vajalik meie õigusliku kohustuse täitmiseks või teie või mõne teise füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks. 
 • Andmete allikas: andmed esitate otse meiega suhtlemisel ja meie veebilehtede kaudu ning avalikult kättesaadavatest äriteabe allikatest. 
 • Andmete esitamise nõue ja mitteesitamise tagajärjed: nende andmete mitteesitamine toob kaasa vajaliku teabe saamise võimatuse.

Andmed, mida kogutakse küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kaudu

(lisateabe saamiseks külastage meie küpsiste poliitikat | Squalio) – meie veebilehte külastades pakutakse teile kohandatud küpsiste nõusoleku tööriista, et teha valikuid vastavalt vajadusele:

 • Andmete tüüp: IP-aadress ja sellega seotud teave, nagu asukoht ja internetiteenuse pakkuja, brauseri ja sisu tüüp, versioon ja seaded, vaadatud sisu ja tegevused. 
 • Eesmärk: meie veebilehtede hooldamine, üldine statistika ja meie veebilehtede ja turundustehnikate tõhususe mõõtmine, turundus. 
 • Õiguslik alus: õiguslik alus võib erineda sõltuvalt kohaldatavatest kohaliku õiguse sätetest, kuid üldiselt leiame, et meie õigustatud huvid õigustavad töötlemist vajalike küpsiste puhul ja nõusolek kõigi teiste küpsiste puhul. Leiame, et õigustatud huvi on põhjendatud, arvestades, et andmed on vajalikud veebilehe funktsioneerimiseks (meie veebileht ei paku individuaalsetele tarbijatele suunatud sisu ega sisu, mida saaks kasutada teie eraelu harjumuste või huvide kohta järelduste tegemiseks) ja piirame andmete säilitamist. 
 • Säilitamisaeg: küpsiste/sarnaste tehnoloogiate aegumistähtaegade kohta lisateabe saamiseks külastage meie küpsiste poliitikat | Squalio.
 • Andmete allikas: andmed saadakse automaatselt teie veebilehe kasutamise kaudu ja väliste osapoolte, näiteks Google Analytics’i kaudu.
 • Andmete esitamise nõue ja mitteesitamise tagajärjed: te ei ole kohustatud ise mingeid andmeid esitama. 

Andmed, mida kogutakse KYC (tunne oma klienti) eesmärkidel

 • Andmesubjektide kategooriad: ettevõtete tegelikud omanikud, võtmekontrollerid, direktorid ja seotud isikud, kes ostavad kaupu ja/või teenuseid töötlejalt; 
 • Andmete tüüp: täisnimi, kodakondsus, sünniaeg, kontrolli viis töötleja kliendi üle; 
 • Eesmärk: tunne oma klienti nõuetekohane hoolsusprotsess; 
 • Õiguslik alus: õiguslik alus võib erineda sõltuvalt kohaldatavatest kohaliku õiguse sätetest, kuid üldiselt leiame, et meil on õiguslik kohustus selle hoolsusprotsessi läbiviimiseks (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine, kaubandussanktsioonid); 
 • Säilitamisaeg: hoiame andmeid nii kaua, kui on vajalik eesmärgi saavutamiseks, välja arvatud juhul, kui käimasolev õigusnõue, õiguslik nõue või kohaldatav reegel – sealhulgas, kuid mitte ainult, kohaldatav aegumistähtaeg – õigustab täiendavat säilitamisaega;
 • Andmete allikas: Kogume teavet avalikult kättesaadavatest allikatest. Need allikad on avalikus omandis ja meile mõistlikult kättesaadavad või kättesaadavad, näiteks avalikud veebilehed, regulatiivsed veebilehed, avatud valitsuse andmebaasid, börsid ja avalikud registrid.

Andmed, mida kogutakse kaupade või teenuste müügilepingute sõlmimiseks ja täitmiseks

 • Andmesubjektide kategooriad: ettevõtete esindajad ja töötajad, kes ostavad kaupu ja/või teenuseid töötlejalt;
 • Andmete tüüp: täisnimi, e-posti aadress, tarneaadress, telefoninumber. Lisaks ettevõtete puhul: ettevõtte nimi, KMKR nr. Tellimuse täitmise ajal võidakse töödelda järgmisi andmeid: klikkide jada, andmed maksemeetodite kohta, maksetehingute identifikaatorid, maksemeetodid ja tingimused, IP-aadress;
 • Eesmärk: kaupade või teenuste müügilepingute sõlmimine ja täitmine;
 • Õiguslik alus: lepingu täitmine;
 • Säilitamisaeg: hoiame andmeid kuni lepingu lõpetamiseni pluss kohaldatav aegumistähtaeg. Täisnimi, aadress ja maksetehingute identifikaatorite teave säilitatakse kohaldatavate finants- ja raamatupidamiseeskirjade täitmiseks;
 • Andmete allikas: andmed esitate otse teie;
 • Andmete esitamise nõue ja mitteesitamise tagajärjed: kogu nõutav teave on lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalik. Nende andmete esitamata jätmine toob kaasa nimetatud lepingu sõlmimise ja täitmise ebaõnnestumise; 
 • Täiendav eesmärk: andmeid kasutatakse statistilistel eesmärkidel, et paremini mõista meie kliente ja pakkuda kõrgekvaliteedilisi teenuseid ja kaupu.

Andmed, mida kogutakse klienditoe jaoks

 • Andmesubjektide kategooriad: ettevõtete töötajad, kes vajavad tuge ja ostavad kaupu ja/või teenuseid töötlejalt. Füüsilised isikud, kes ostavad kaupu ja/või teenuseid töötlejalt;
 • Andmete tüüp: täisnimi, e-posti aadress, telefoninumber, suhtluse salvestis, ettevõtte nimi;
 • Eesmärk: klienditugi käimasolevate lepingute jaoks;
 • Õiguslik alus: lepingu täitmine,
 • Säilitamisaeg: hoiame andmeid kuni lepingu lõpetamiseni pluss kohaldatav aegumistähtaeg. Kõnede salvestisi säilitatakse maksimaalselt ühe aasta jooksul, välja arvatud juhul, kui olemasolev leping, õigusnõue või õiguslik nõue või kohaldatav reegel - peale aegumistähtaega - õigustab edasist töötlemist,
 • Andmete allikas: andmed esitate otse teie,
 • Andmete esitamise nõue ja mitteesitamise tagajärjed: kogu nõutav teave on klienditoe teenuse pakkumiseks vajalik. Nende andmete esitamata jätmine toob kaasa nimetatud toe pakkumise ebaõnnestumise;
 • Täiendav eesmärk: andmeid kasutatakse statistilistel eesmärkidel, et paremini mõista meie kliente ja pakkuda kõrgekvaliteedilisi teenuseid ja kaupu.

Kellega me jagame teie andmeid?

Me avaldame teie teavet SQUALIO asjakohaste meeskondade töötajatele, ettevõtetele, kes töötlevad andmeid meie nimel (majutusteenuste pakkujad, meiliteenuste pakkujad, hooldusteenuseid pakkuvad organisatsioonid; maksude ja juriidiliste teenuste valdkonnas teenuseid pakkuvad üksused, klienditeeninduse ja logistikaga tegelevaid ülesandeid täitvad alltöövõtjad, statistika-, reklaami- ja analüüsiteenuste pakkujad, makseteenuste pakkujad, sõltumatud kolmandad osapooled, kui see on vajalik (audiitorid, juristid, inspektsiooniasutused) või teie valikute ja toimingute alusel (nt kui palute meil saata teile saadetise või kirja, kasutades kolmanda osapoole pakkujat). Sõltuvalt kohaldatavatest kohaliku õiguse sätetest võite meilt saada täiendavat teavet konkreetsete üksuste kohta, kellel on juurdepääs andmetele. Teie andmeid võidakse edastada kolmandatesse riikidesse ja mis tahes edasised edastamised SQUALIO rakendab ka EL-i standardseid lepinguklausleid (lisateavet nende klauslite kohta on saadaval siin), et tagada samaväärne kaitsetase nagu ELis/EMPs.

Võime avaldada teie isikuandmeid, kui see on vajalik meie õigusliku kohustuse täitmiseks või teie või mõne teise füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks. Võime avaldada teie isikuandmeid ka siis, kui see on vajalik õigusnõude kehtestamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks, olgu see kohtumenetluses või haldus- või kohtuvälises menetluses.

Millised on teie õigused?

 • Õigus oma nõusoleku tagasi võtta: võite igal ajal loobuda, klõpsates meie turunduskommunikatsioonis saadaval olevale loobumislingile, muutes oma eelistusi küpsiste nõusoleku tööriistas või võtke meiega ühendust allpool näidatud kontaktpunktides. 
 • Õigus teabele ja läbipaistvusele: teil on õigus saada teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme. 
 • Õigus tutvuda: teil on õigus teada, kas ja milliseid teie andmeid me töötleme, ning saada nende koopia enamikul juhtudel. 
 • Õigus parandamisele: teil on õigus paluda meil teie andmeid parandada või täiendada, vastavalt juhtumile, täiendava avalduse alusel. 
 • Õigus töötlemise piiramisele: võite paluda meil piirata teie isikuandmete töötlemist teatud juhtudel. 
 • Õigus kustutamisele („õigus olla unustatud”): teil on õigus paluda ja saada oma isikuandmete kustutamist mõnel juhul. 
 • Õigus andmete ülekantavusele: teatud juhtudel on teil õigus saada meilt teie isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus või paluda meil need teisele töötlejale edastada. 
 • Õigus töötlemise vastuväite esitamiseks/õigus töötlemise vastuväite esitamiseks otseturunduse eesmärgil: me ei tee andmesubjektide kohta otsuseid üksnes automatiseeritud töötlemise alusel. Õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele. Sõltuvalt teie asukohast võivad pädeva andmekaitseasutuse kontaktandmed erineda. Pädevate andmekaitseasutuste tervikliku loetelu leiate siit. 

Te võite oma isikuandmetega seotud õigusi kasutada, saates meile kirjaliku teate, kasutades allpool toodud kontaktandmeid.

Kuidas me kaitseme teie isikuandmeid?

Kasutame mitmesuguseid turvameetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks, mis sõltuvalt töötlemise konkreetsest andmetest ja riskist, mida töötlemistegevus võib teie õigustele ja vabadustele põhjustada, võivad olla järgmised:

 • Meetmed töötlemissüsteemide ja teenuste pideva konfidentsiaalsuse, terviklikkuse, kättesaadavuse ja vastupidavuse tagamiseks;
 • Meetmed, mis tagavad võimaluse taastada füüsilise või tehnilise vahejuhtumi korral isikuandmete kättesaadavus ja juurdepääs neile õigeaegselt;
 • Protsessid tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete korrapäraseks testimiseks, hindamiseks ja tõhususe hindamiseks, et tagada töötlemise turvalisus;
 • Kasutajate tuvastamise ja autoriseerimise meetmed;
 • Andmete edastamise kaitse meetmed;
 • Andmete säilitamise kaitse meetmed;
 • Isikuandmete pseudonüümimine ja/või krüpteerimine;
 • Meetmed, mis tagavad isikuandmete töötlemise kohtade füüsilise turvalisuse;
 • Sündmuste logimise meetmed;
 • Süsteemi konfiguratsiooni, sealhulgas vaikeseadistuse, tagamise meetmed;
 • Sisemise IT- ja IT-turvalisuse juhtimise ja haldamise meetmed;
 • Protsesside ja toodete sertifitseerimise/garantiid tagavad meetmed;
 • Andmete minimeerimise tagamise meetmed;
 • Andmete kvaliteedi tagamise meetmed;
 • Piiratud andmete säilitamise tagamise meetmed;
 • Vastutuse tagamise meetmed;
 • Juhtumite varajase avastamise, haldamise ja taastumise meetmed.

Kuidas saate meiega ühendust võtta?

Kui teil on lahendamata privaatsus- või andmekasutusprobleem, mida me ei ole rahuldavalt käsitlenud, võite võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga e-posti aadressil: dpo@squalio.com

Kuidas me hoiame seda privaatsusteadet ajakohasena?

Võime seda privaatsusteadet aeg-ajalt uuendada. Kui muudame seda oluliselt, võtame tarvitusele meetmed, et teavitada teid muudatusest.

Selle privaatsusteadetise allosas olev kuupäev näitab, millal see viimati uuendati.

7. juuni 2023