25.01.2018

Kas tuleb säilitada isikuandmed, mis ettevõte on saanud kätte saadetud CV’st?

 

Ka selliste andmete puhul tuleb jälgida säilitamise vajadust. Ettevõte peab otsustama, kui kaua säilitada andmeid arvestades säilitamiseesmärki – kas säilitada kõik CV’d või ainult osa neist jne. Tuleb töötada välja protseduur, kuidas saada kandidaadi nõusolek selliste andmete säilitamiseks. Näiteks juba kuulutuses ja kindlasti e-kirjas CV kättesaamise kohta võib märkida, kui kaua CV’d säilitate ja millisel eesmärgil. Tuleb töötada välja ka protseduur, kuidas tagada kandidaadi õigus nõuda andmete kustutamist (õigus olla „unustatud“) – tuleb märkida kontakttelefon, e-posti aadress või muu suhtlemisviis, mille kaudu andmesubjekt saab esitada küsimusi või nõuda mõne üldmääruses sätestatud andmetöötleja kohustuse täitmist.