14.12.2017

Kas tuleb määrata igale töötajale ligipääs andmetele?

 

See sõltub ettevõtte suurusest. Kui ettevõtes on vaid kolm inimest, siis tuleb määrata, millistele andmetele on töötajatel ligipääs. Kui ettevõtes on mitu osakonda, siis pigem tasuks ligipääsu andmetele määrata grupile/osakonnale. Näiteks personaliosakonnal on ligipääs kõigile töölepingutega seotud andmetele.

Kõige parem on vastava töötaja või osakonna ligipääs andmetele sätestada nii töölepingus kui ka sissekorraeeskirjades. On oluline, et iga töötaja oleks teavitatud sellest, et töö on seotud isikuandmete töötlemisega ning et iga töötaja kohustub allkirjaga järgima sissekorra eeskirju ja vastavaid kehtestatud õigusakte.