14.12.2017

Kas Eestis on võimalik kindlustada vastutus kliendi poolt usaldatud andmete eest?

Võimalik on kindlustada ennast küberriskide vastu, muu hulgas ka andmelekkega seotud kriisijuhtimise ja tevitamise kulude katmiseks. Trahve sellise tootega ei hüvitata, küll aga seonduvaid õigusabikulusid, nt. Ametkondadega vaidlemiseks ja enda kaitsmiseks. Eestis on hetkel trahvi ülempiiriks 32 000 EUR, suuremad summad võivad tulla ainult kohtu kaudu.