14.03.2018

Kui on olemas varukoopiate süsteem (backup), kas andmed tuleb kustutada ka sealt?

Eraisiku nõudmisel ettevõte peab kustutama teabe ka varukoopiatelt, kui

  • varukoopiad ei ole vajalikud juriidilise kohustuse või teenuse täitmiseks. Kui varukoopiad on vajalikud teenuse osutamiseks, siis ettevõte vastava nõude kättesaamisel võib keelduda koopia kustutamisest.
  • Kui ettevõte ei osuta enam teenust, siis andmed tuleb varukoopiatelt kustutada, kui see on tehniliselt võimalik. Kui kustutamine nõuab ebaproportsionaalselt suurt jõupingutust, siis andmeid võib jätta kustutamata, kuid sellisel juhul tuleb need anonümiseerida.