06.04.2018

Kuidas toimida siis, kui andmeid kogutakse tähtajaks, mida ei ole võimalik määrata?

 

Juhtumi kirjeldus: ettevõte või riigiasutus pakub võimalust saada uudiskirja ning isik annab oma andmed. Määrus näeb ette, et andmete kogumisel tuleb märkida tähtaeg ja eesmärk. Antud juhul eesmärgiks on uudistest teavitamine kogu organisatsiooni eksistentsi aja jooksul või hetkeni, kui isik keeldub uudiste saamisest.

Käesoleval juhul isikuandmete töötlemise aluseks on kõige tõenäolisemalt andmesubjekti nõusolek, mille ta on avaldanud liitudes uudiskirjaga. Siiski see ei tähenda, et isiku nõusolek on kehtiv isikuandmete töötlemise alus piiramata ajaks; ka isikuandmete töötlemise eesmärk teavitada uudistest piiramata ajaks ei ole proportsionaalne. Näiteks Suurbritannia informatsiooni voliniku büroo on märkinud, et juhul, kui teatud põhjustel on raske määrata nõusoleku kehtivusaega, tuleb seda uuendada iga kahe aasta järel. Järelikult, kui isik ei anna kahe aasta pärast uut nõusolekut uudiste saamiseks, siis uudiste saatmine tuleb lõpetada ka siis, kui ettevõte/organisatsioon veel tegutsevad ja isik ei ole keeldunud uudiste saamisest.