08.03.2018

Kas video filmimine autos on samuti käsitletav andmetöötlusena?

 

Ka see on käsitletav isikuandmete töötlusena. Siiski juhul, kui andmeid ei säilitata pilves või serveris, kus oleks ligipääs andmetele ka teistel isikutel (nagu pilve või serveri pidajal või omanikul), kuid neid säilitatakse näiteks videoregistraatori mälukaardil, siis selliste andmete töötlemisele ei saa GDPR’i kohaldada. Sellist töötlemist saab kvalifitseerida töötlemisena, mida teostatakse isikliku või koduse tegevuse käigus.