KUI TÖÖTAD ISIKUANDMETEGA,
siis määrus PUUDUTAB SIND!

MIS ON ISIKUANDMED?

Isiku nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti või elukoha aadress

Auto registrinumber, auto mudel või selle kindlustusandmed

Etniline päritolu, poliitilised vaated, usuline või filosoofiline veendumus, seksuaalne orientatsioon, osalus ametiühingutes või muudes organisatsioonides

Isiku pangakonto number, pangakaardi number, selle kehtivusaeg ja CCA number

Teave isiku terviseseisundi kohta, veregrupp või haiguslugu

Isiku väljanägemine, foto, videomaterjal või biomeetrilised andmed

Isiku passiandmed: passinumber, isikukood, pikkus, rahvus või allkiri

Teave isiku sissetulekute kohta, omandis oleva kinnisvara ja rahavoo kohta

Teave isiku perekonnaliikmete kohta: laste nimed, perekonnanimed ja muu teave

Uus isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) puudutab igat ettevõtet, mis töötab isikuandmetega. Määrus jõustub 2018.aasta 25.mail ning see sätestab uued nõuded, kuidas ettevõte peab töötama isikuandmetega. Nõuete mittejärgimise korral kohaldatakse eriti kõrged trahvid – kuni 4% käibest; samuti tekitab see suure ohu rikkuda ettevõtte mainet ja suhted klientidega.

Keerulistest asjadest lihtsalt!

Vaata videot, et teada saada, kuidas uus isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) puudutab Sinu ettevõtet ja kuidas mitte riskida oma ettevõtte raha, maine ja klientidega.

Gederd teab, kuidas aidata

Et ettevõte vastaks isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR), tihti on see pikk ja keeruline protsess. Just sellepärast on Gederd loonud lihtsa 3-sammulise teejuhi, et saavutada kerge lahendus enne üldmääruse jõustumist. 

  • Lihtne teejuht reaalsete lahendustega
  • Sinu ettevõtte riskitaseme hinnang
  • Tasuta juriidiliste dokumentide pakk
  • Turvaline ja sertifitseeritud IT lahendus

3 sammuga teejuht

Valmista end ette isikuandmete kaitse üldmääruseks (GDPR),
sest mitte midagi tegemine võib olla palju kallim!
1

1. Samm

Riskitest

Täida 6 küsimusega test, et välja selgitada oma ettevõtte riskinäitaja, et mõista, kui tõsiselt pead alustama tegutsemist. Test on anonüümne.

2

2. Samm

Dokumendid

Lae alla tasuta juriidiliste dokumentide pakk, et täita suur osa uue määruse nõudest.

3

3. Samm

IT lahendus

Kergesti installeeritav sertifitseeritud IT lahendus tagab ohutu ja nõuetele vastava töö isikuandmetega.

0%

100%

1. SAMM

2. Samm

Riskikalkulaator

Vasta kuuele lihtsale küsimusele, et teada saada, milline on sinu ettevõtte risinäitaja töötamisel isikuandmetega. See aitab sul mõista,
kui kiiresti pead hakkama tegutsema, et korrastada ettevõtte tööd isikuandmetega. Test on ananüümne.

1. Kas Sinu ettevõte töötab mistahes isikuandmetega?

Näiteks, kliendi nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber või isikukood, passiandmed jne.

2. Kas Sa tead, kes ettevõtte töötajatest hoiavad isikuandmeid ja kus kohas?

Andmeid saab hoida paberkandjal või digitaalselt - arvuti töölaual, kõvaketal, USB’l või pilves.

3. Kas töötajatega sõlmitud töölepingutes on lisatud tingimused ja vastutus töötamiseks isikuandmetega?

4. Kas klientide ja partneritega sõlmitavates lepingutes on lisatud andmete töötlemise tingimused ja vastutus?

5. Kas ettevõttel on sisereeglid selle kohta, kuidas toimub isikuandmete töötlemine?

6. Kas Sinu ettevõte kasutab mõnda IT lahendust või tarkvara, mis tagab kõrgendatud turvalisuse töötamisel andmetega?

IT lahendus või tarkvara, mis kontrollib ligipääsu andmetele, aitab määrata ligipääsu õiguseid töötajatele, jälgida andmete liikumist ja saada teavitusi turvalisuse rikkumiste kohta.

1. SAMM

2. Samm

Riskinäitaja

8
/10
Sinu riskinäitaja viitab olulistele puudujääkidele töötamisel isikuandmetega.

Kui sa ei võtta midagi ette, siis riskid rahatrahvi, ettevõtte maine rikkumise ja klientide rahulolematusega.
Vajuta EDASI, kui soovid teada saada kuidas olla vastavuses uue määrusega ja kuidas tagada turvaline töökeskkond.

Sinu riskinäitaja viitab väikestele puudujääkidele töötamisel isikuandmetega.

Vajuta EDASI, kui soovid teada saada kuidas olla vastavuses uue määrusega!

2. Samm

3. Samm

1. SAMM

Juriidilised dokumendid

Teel ohutuks töötamiseks isikuandmetega

Et Sa ei peaks kulutama aega ja raha juriidilisele nõustamisele, pakume Sulle siin ja praegu võimalust alla
laadida juriidiliste dokumentide paki täielikult tasuta - lepingunäidised sõlmimiseks klientide ja töötajatega, volituste ja tingimuste
näidised ning muu juriidiline teave, mis on vajalik uue määruse nõuete täitmiseks.

Kui Sa ei tee midagi selleks, et täita uue määruse nõudeid, siis Sinu ettevõte riskib rahatrahvi,
rikutud maine ja rahulolematute klientidega.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

3. Samm

2. Samm

IT lahendus

Sinu andmed on alati kaitstud

GDPR sertifitseeritud IT lahendus tagab uue määruse peamiste nõuete täitmise andmete
haldamisel, kontrollimisel ja turvalisuse tagamisel.

Hind kasutaja kohta

19,70 €

kuus (ilma KM)

  • Tagab kõikide andmete struktureerimise ja automatiseeritud sorteerimist, et andmed oleksid kergesti leitavad.
  • Võimaldab määrata kindlaid ligipääsuõiguseid töötajatele.
  • Kõrgendatud IT turvalisuse funktsioonid
  • Automaatsed teavitused turvalisuse rikkumise kohta

Nüüd sa tead, kuidas mugavalt
ja lihtsalt täita uue määruse nõudeid ja
töötada turvaliselt!

Ettevaatust!

Kui Sinu ettevõte töötab eriti oluliste andmetega või olemasolevate IT süsteemide ja protsessidega, siis võimalik, et uue
määruse nõuete täitmiseks ja isikuandmete turvalisuse tagamiseks pead sooritama lisatoiminguid.

Kas sul on küsimusi?

 

Korduma kippuvad küsimused

Vastab Mihkel Miidla, advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat

2018. AASTA MAIS HAKKAB KOHALDUMA ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUS. MIS ON SELLE EESMÄRK?
MISSUGUSEID OLULISI MUUTUSI UUS MÄÄRUS ENDAGA KAASA TOOB?
MISSUGUSED ANDMED LOETAKSE ISIKUANDMETEKS KAS NEED ON ERINEVAD?