Shadow AI hindamine

Generatiivse tehisintellektiga kaasnevad nii lubadused kui ka ohud - suurenenud tootlikkus, kuid samas ka andmete privaatsuse, maine ja intellektuaalomandi rikkumise riskid. Olge teadlikud, milliseid generatiivse tehisintellekti teenuseid teie lõppkasutajad praegu rakendavad, nende teenuste riskiklassifikatsiooni ning saage konkreetseid soovitusi, kuidas olukorda parandada.

Teie ettevõtte väljakutsed

"Lihtsustatult öeldes on varjatud tehisintellekt see kui töötajad lisavad oma tööprotsessidele tehisintellekti tööriistu, et elu lihtsamaks muuta juhtkonna teadmata. See püüdlus tõhususe poole on enamasti hea kavatsusega, kuid avab ettevõtted uuele küberturvalisuse ja andmete privaatsuse probleemide maailmale."  https://www.fastcompany.com/90972657/what-managers-should-know-about-the-secrets-threat-of-employees-using-shadow-ai 

Meie lahendus

Kas olete keskmise või suure ettevõtte juht, keda panevad muretsema küberturvalisuse ja privaatsusriskid, mis tulenevad kontrollimata generatiivsete tehisintellekti tööriistade nagu ChatGPT, Bard ja teiste kasutamisest? Isegi kui teil on tarkvara varade haldus olemas, pääsevad enamik generatiivse tehisintellekti tööriistu sellest mööda, sest need on täielikult brauseripõhised ega nõua lokaalse tarkvara paigaldamist lõpp-punktidesse. See pakkumine on kohandatud teie firmale, et hinnata uusimate generatiivse tehisintellekti lahenduste kasutamist kogu ettevõttes.

Meie standardne rakendusprotsess:

 • Ühe kuu pikkune kaasatus.
 • Microsoft Defender for Cloud Apps juurutamine.
 • Integratsioon olemasoleva Microsoft Defender´iga lõpp-punktides.
 • Andmete kogumine (2 nädalat).
 • Projekti lõppkohtumine - lõpparuande ülevaatus.
   

Tegevuste nimekiri ja struktuur

1. Planeerimine

 • Esimene koosolek, eelduste kontroll (MS Defender for Endpoints'i litsentsid ja konfiguratsioon).
 • Vajadusel prooviperioodi litsentside aktiveerimine.
 • Kliendi tenantile juurdepääsulubade hankimine.

2. Juurutamine

 • Aitame veenduda, et seaded oleks sisse lülitatud (lehel security.microsoft.com >Settings > Endpoints > General > Advanced features > Microsoft Defender for Cloud Apps) ning kontrollida eeltingimusi!

3. Kogumine ja analüüsimine

 • Kaks korda nädalas aitame kontrollida andmete laekumist security.microsoft.com lehel.
 • Pärast kahenädalast andmete kogumist aitame eksportida andmeid ja valmistame hindamisaruande ette.

4. Esitlemine

 • Projekti lõppkohtumine - lõpparuande arutelu ja järgmised sammud.

Teie eelised ja tulemused

Tulemus – tehisintellekti tegevuskava, mis sisaldab:

 • Generatiivse tehisintellekti nõuetele vastavuse hindamisaruannet:
  • Loend tuvastatud generatiivse tehisintellekti teenustest.
  • Kasutajate nimekiri teenuse kohta, sealhulgas kogu maht, üleslaadimise maht ja tehingute arv.
  • Iga tuvastatud teenuse riskiklassifikatsioon.
  • Liikluse maht riskirühma kohta.
  • Tarnijate geograafiline asukoht (peakontor).

Eelised:

 • Ülevaade sellest, kes kasutab teie ettevõttes milliseid generatiivse tehisintellekti tööriistu.
 • Rohkem kui 400 generatiivse tehisintellekti teenust kataloogis (ning juurde lisandumas), sealhulgas ainult brauseripõhised teenused, mis pole tavapäraste tarkvarahalduslahendustega nähtavad.
 • Tuvastatud generatiivse tehisintellekti teenuste riskiklassifikatsioon üldiste turvalisuse nõuetele vastavuse ja juriidiliste kriteeriumite alusel.
 • Kasutamise andmed, mis võimaldavad kõige tõhusamaid hankimisotsuseid ja sisemiste eeskirjade ja juhiste parendusprotsessi.

Me räägime teile rohkem