NIS 2 valmiduse hindamine

Pakume teenust, mis aitab hinnata teie organisatsiooni valmisolekut NIS2 direktiivi nõuete täitmiseks. Meie teenus aitab teil tuvastada kõige olulisemad riskid. Kasutame hindamise aluseks Zero Trust valmisoleku mudelit, ISO 27001 standardit ja CIS kontrolle. Teie IT-keskkonda hinnatakse mitte ainult vastavuse osas, vaid ka tänapäeva dünaamilise keskkonna ja ohtude kontekstis. Pakutavad riskide vähendamise meetmed aitavad vähendada tegelikke ohte teie organisatsioonile ja täita väliseid nõudeid nagu NIS2.

Teie ettevõtte väljakutsed

Küberriskide prioritiseerimine piiratud eelarvega

Peate kõrvaldama kõige olulisemad küberriskid piiratud eelarvega

Ebapiisavad oskused või võimekused

Teil puuduvad piisavad küberjulgeoleku pädevused ning erinevad tarnijad pakuvad nii palju tooteid, et te ei tea, milline oleks kõige väärtuslikum investeering

Võimalik mainekahju

Eeskirjade eiramine võib viia rahaliste karistuste, juriidiliste probleemide ja mainekahjuni

Meie lahendus

Teie organisatsiooni IT- ja küberjulgeoleku juhtimisprotsesse hinnatakse viies kategoorias:

  • Identiteedihaldus
  • Seadmete haldus
  • Võrk/keskkond
  • Ärirakendused
  • Andmehaldus

Meie standardne teostusprotsess:

Nende kategooriate raames hindame praegu kasutatavaid tehnoloogiaid ja nende haldusmudelit.

ISO 27001 juhtimisstandard küberjulgeoleku jaoks, CIS kontrollerid ja Zero Trust Framework on aluseks. Oleme välja töötanud kompaktse ja tõhusa lahenduse, mida saab tulevikus laiendada.

Kõik teie olemasoleva küberjulgeolekumudeli aspektid kaardistatakse teadaolevate NIS2 nõuete kohaselt, et tuvastada ja kõrvaldada lüngad.

Teie eelised ja tulemused

Pärast meie teenuste kasutamist on teie organisatsioon paremini ette valmistatud ja kaitstud küberrünnakute eest ning vastab NIS2 küberjulgeolekupoliitika nõuetele, tagades pikaajalise usaldusväärsuse ja edu digitaalses keskkonnas.

Üksikasjalik plaan ja turvapoliitikad

  • Valmistame üksikasjaliku auditi aruande, milles analüüsime põhjalikult olemasolevaid küberjulgeolekuriske ja anname soovitusi nende kõrvaldamiseks. 
  • Lisaks loome küberturvalisuse parandamise strateegia tegevuskava, mis aitab teil saavutada optimaalset turvalisuse taset. 
  • IT-taristu muudetakse turvalisemaks ja riske hinnatakse NIS2 nõuete alusel.
  • Te saate ka haavatavuse hindamise aruande ja korrigeerida või ümber konfigureerida kõige kriitilisemad punktid sissetungija vaatenurgast. Sõltuvalt teie ettevõtte suurusest ja nõuetest loome turvajuhtnöörid või kohandame olemasolevaid dokumente.