Informuojame, kad seminaras bus įrašomas, o įrašas bus paskelbtas SQUALIO socialiniuose tinkluose. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio pirmos dalies f punktas. Duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtu interesu – rengti mokymus dalyviams ir suinteresuotiems asmenims su seminaro įrašu, taip pat naudoti seminarą rinkodaros tikslais. Už šių duomenų tvarkymą atsakingas duomenų valdytojas yra SQUALIO SIA, reg. 40103280237, juridinis adresas: Kr.Valdemara g. 21-19, Ryga, LV-1010, Latvija. Jei turite klausimų dėl Jūsų duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis rašydami arba skambindami telefonu +37167509900, el.paštu: dpo@squalio.com