Privatumo pranešimas

„Squalio“ yra įsipareigojusi saugoti Jūsų privatumą. Šis Privatumo pranešimas paaiškina, kaip ir kodėl tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat Jūsų turimas teises dėl būdų, kuriais renkami ir naudojami Jūsų asmens duomenys.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
Šis Privatumo sukurta remiantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas).

KODĖL MES RENKAME, SAUGOJAME IR TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?
Jūsų duomenys renkami tam, kad:

 • „Squalio“ turėtų galimybę atsakyti į Jūsų užklausas ir galėtų suteikti Jums reikiamą informaciją;
 • Galėtume rinkti anoniminę svetainės naudojimo statistiką;
 • Būtų teikiamos kokybiškos paslaugos;
 • atnaujintu prenumeruojamas paslaugas, dėl ko kreipėtės pas mus;
 • teikti klientų aptarnavimą (mes taip pat galime rinkti Jūsų papildomą informaciją tegul ištirtu ir pateiktu atsakymus į Jūsų su  palaikymo susijusios klausimus);
 • analizuotu mūsų klientus, kad suprastų kliento ir rinkos poreikius, kurtu naujus produktus ir paslaugas, taip pat rinkodaros komunikacijos poreikiams;
 • SQUALIO personal atrankai.

„Squalio“ grupės bendrovės, jų darbuotojai ir rangovai naudos duomenis aukščiau nurodytais tikslais ir siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę. Visos „Squalio“ grupės bendrovės pateikiamos sąraše: https://www.squalio.com/contacts/. Bendrovių sąrašas gali kisti, todėl prašome sekti „Squalio“ grupės informaciją, pateikiamą minėtoje nuorodoje.

KAS YRA ATSAKINGAS UŽ JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ?
Duomenų valdytojas, atsakingas už duomenų tvarkymą Jūsų šalyje, yra atitinkama „Squalio“ grupės bendrovė. Bendrovių sąrašas pateikiamas svetainėje http://squalio.com/contacts/. Kitų šalių, kurios nėra įtrauktos į sąrašą, atveju duomenų valdytoju, atsakingu už asmens duomenų tvarkymą, laikoma „Squalio Group LLC“ (Latvija). Jeigu turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite šiuo el. adresu: dpo@squalio.com.

„Squalio“ grupės darbuotojai, turintys prieigą prie Jūsų asmens duomenų, įpareigoti saugoti ir naudoti duomenis tik su šiuo Privatumo pranešimu suderinamais būdais, pavyzdžiui:

 • nenaudoti informacijos jokiam kitam tikslui, išskyrus paslaugų teikimą;
 • tik paskirti ir tinkamai įgalioti „Squalio“ grupės darbuotojai gali turėti prieigą prie duomenų, naudodami jų vartotojo ID ir asmeninį slaptažodį konkrečiose sistemose.

Duomenų tvarkytojas, atsakingas už šiame Privatumo pranešime nurodomą duomenų tvarkymą:

 • Visos „Squalio“ grupės bendrovės, duomenis tvarkančios prekių ar paslaugų teikimo tikslais;
 • Patikimi mūsų paslaugų tiekėjai- mūsų teisiniai konsultantai, marketingo paslaugas teikiančios bendrovės ir kt, su kuriomis yra pasirašytos asmens duomenų tvarkymo sutartys.

KOKIUS DUOMENIS RENKAME?

 • Ryšio su mumis palaikymui – bendrovės el. pašto adresą, bendrovės pavadinimą, atstovo vardą ir pavardę.
 • Užsiprenumeruojant mūsų naujienlaiškį – el. pašto adresą.
 • Pateikiant užklausą dėl renginių organizavimo – bendrovės el. pašto adresą, bendrovės pavadinimą, telefono numerį, bendrovės atstovo vardą ir pavardę.
 • Pateikiant prašymą laisvai darbo vietai užimti – el. pašto adresą, vardą ir pavardę, telefono numerį ir visą Jūsų CV pateikiamą informaciją.
 • Užklausų administravimui – bendrovės pavadinimą, bendrovės el. pašto adresą, bendrovės telefono numerį, bendrovės atstovo vardą ir pavardę.

KAIP ILGAI SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?
Mes saugosime Jūsų asmens duomenis, informaciją apie klientus ir verslą, kol ji bus reikalinga:

 • Produktams, paslaugoms ir informacijai, Jums ar Jūsų organizacijai teikti.
 • Susisiekti su Jumis dėl užkausos, kurią mums pateikėte.
 • Įgyvendinti Jūsų pasirinkimus ir teises, kuriomis galite naudotis remiantis šiuo Privatumo pranešimu.

Asmens duomenys bus saugomi pagal Reglamenta ir aukščiau nurodytais tiklais tol, kol:

 • Mums reikalinaa realizuoti savo teisėtus interesus;
 • Pagal galiojančius norminius teisės aktus nustatyta teisinė pareiga asmens;duomenis saugoti tam tikra laika);
 • būtina vykdyti sutartyje isipareigojimus;
 • galioja duomenu subjekto sutikimas perdirbti asmens duomenis;

KAIP GALITE PASINAUDOTI SAVO TEISĖMIS?
Jūs turite teisę bet kuriuo metu paprašyti informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, patikrinti tvarkomų duomenų tikslumą ir (arba) ištaisyti arba atnaujinti savo duomenis. Taip pat galite prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų visiškai ištrinti (teisė „būti pamirštam“).

Mes atsakysime į visas jūsų užklausas dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, nuo jūsų prašymo gavimo dienos.

Jūs galite bet kuriuo metu nutraukti laiškų prenumeratą, atsiųsdami pranešimą adresu: events@squalio.com arba naudodamiesi naujienlaiškyje pateikiama nuoroda.

Siekiant apsaugoti Jūsų privatumą ir saugumą, mes galime paprašyti pateikti papildomos informacijos, reikalingos jūsų tapatybei patvirtinti, prieš imantis įgyvendinti jūsų prašymą.

KAIP GALITE KREIPTIS DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO?
Jeigu norite gauti prieigą, ištrinti (kai kuriais atvejais) arba ištaisyti savo asmens duomenis, atsiųskite prašymą el. paštu: dpo@squalio.com.

Iškilus konfliktui, skundus galima teikti „Squalio“ grupės duomenų apsaugos pareigūnui (el. pašto adresas: dpo@squalio.com).

Jums pateikiant su privatumu susijusį skundą, mes rinksime Jūsų vardą ir pavardę ir (arba) bendrovės pavadinimą, su skundu susijusio asmens vardą ir pavardę, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą ir aplinkybes, nulėmusias skundo pateikimą. Mes naudosime šiuos duomenis Jūsų skundui ištirti ir, kai skundas bus peržiūrėtas, atsakymui pateikti.

SLAPUKŲ POLITIKA
Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kuriuos svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai Jūs apsilankote toje svetainėje. Jie suteikia galimybę serveriui surinkti informaciją iš naršyklės, tad Jums nereikia jos iš naujo suvedinėti, kai tik grįžtate į svetainę arba naršote puslapiuose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, galite rasti adresu: www.cookiecentral.com.

KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS?
Mūsų svetainė naudoja slapukus siūlomų paslaugų kokybei pagerinti. Mes naudojame sesijos ir analitinius (pirmosios ir trečiosios šalių) slapukus, siekiant:

 • Prisiminti, ar Jūs sutikote (nesutikote) su mūsų vykdomu slapukų naudojimu šioje svetainėje.
 • Siųsti Jums reklamą, kuri yra aktualiausia ir geriausiai atitinka Jūsų interesus. Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų apribotas reklamos skelbimų, kuriuos matote, skaičius ir įvertinamas reklamos kampanijos efektyvumas.
 • Surinkti patikimą informaciją apie svetainės naudojimą, kuri leistų mums išmatuoti, kaip gerai svetainė patenkina jos vartotojų poreikius bei atlikti reikalingus patobulinimus.
 • Analizuoti, kuriuose puslapiuose lankotės, ir kurias klientų privatumo priemones naudojate.

Leidimas naudoti šiuos slapukus nėra būtinas tam, kad veiktų pagrindinės svetainės funkcijos, tačiau jie padės užtikrinti geresnę naršymo kokybę. Jūs galite bet kuriuo metu ištrinti arba blokuoti šiuos slapukus, tačiau, tokiu atveju, kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip turėtų.

Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie slapukai gali būti patalpinti trečiosios šalies, kuri teikdama mums paslaugas įgyvendina atitinkamas funkcijas.

ASMENS DUOMENYS IR JŲ PERDAVIMAS
Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Jūsų identifikavimui. Šie slapukai nenaudojami jokiam kitam tikslui, išskyrus nurodomus šiame privatumo pranešime.

Mes galime suteikti priegas prie mūsų tvarkomų Jūsų duomenų, kientų ar verslo subjektų informacijos bendrovėms, kurios padeda mums užtikrinti sklandų veiklos įgyvendinimą (pvz.: svetainių analitiką ar siūlymus klientams apie  teikiamas paslaugas). Šios šalys yra įgaliotos naudoti Jūsų asmens duomenis tik tiek, kiek reikia šioms paslaugoms mums suteikti.

Mes dalinsimės Jūsų duomenimis, informacija apie klientus ar verslą su trečiosiomis šalimis tik šiame Privatumo pranešime aprašytais būdais. Kitais atvejais mes neparduosime Jūsų duomenų trečiosioms šalims.

KAIP KONTROLIUOTI SLAPUKUS?
Galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus, jeigu to pageidaujate. Galite ištrinti arba blokuoti visus slapukus, kurie jau įdiegti Jūsų galiniame įrenginyje, bet, tokiu atveju, kai kurios funkcijos šioje svetainėje gali neveikti taip, kaip turėtų, ir Jums gali tekti patvirtinti tam tikrus pasirinkimus kiekvieną kartą, apsilankant šioje svetainėje.

Galite paprastai sutikti su slapukais šioje svetainėje pasirinkdami: Aš sutinku su visais slapukais šioje svetainėje.

Jeigu nenorite, kad Jūsų informacija būtų renkama ir naudojama pakartotinės rinkodaros tikslais, galite pasirinkti atsisakymo variantą: Aš esu informuotas(-a), kad šios svetainės naudojimui yra reikalingi tam tikri slapukai, tačiau aš nesutinku dėl slapukų, renkančių informaciją, viršijančią nurodomą apimtį ( ⃰ ).

⃰  Jūs galite atsisakyti tik slapukų, kurie nėra būtini.

Prašome atkreipti dėmesi, kad pateikta informacija nėra išsami ir gali būti pakeista, patikslinta ar papildyta.