22.03.2017

„Microsoft Azure“ virtualių mašinų teikiamų paslaugų sutarties pakeitimai

„Microsoft Azure“ virtualių mašinų teikiamų paslaugų sutarties pakeitimai

Kaip ir bet kurią interneto paslaugą (el. pašto serverį, interneto svetainę, nacionalinę informacinę sistemą), atsižvelgiant į jos svarbą, apibrėžia teikiamų paslaugų sutartis (angl. Service Level Agreement – SLA), kurioje aptariamas leistinas prastovos laikas. Paslaugų prastovos paprastai skirstomos į dvi kategorijas – planuotas ir neplanuotas. Planuota prastova atsiranda dėl objektyvių priežasčių, t. y. atliekami esminiai tobulinimo darbai arba užkertamas kelias sistemos gedimams. Šios prastovos yra planuojamos, nustatoma tiksli jų pradžia ir apytikslė trukmė. Savo ruožtu neplanuotos prastovos atsiranda tuo metu, kai sistema neplanuotai „išeina iš rikiuotės“: dažniausių tokių atvejų pasitaiko dėl tinklo pertrūkio arba serverių komponentų gedimų.

Iki šiol „Microsoft“ debesijos platformoje „Azure“, norint kvalifikuoti prieigą prie virtualių mašinų arba SLA (99,95 %), buvo būtina sukurti dvi identiškas virtualias mašinas, kurios atliktų vieną vaidmenį (interneto svetainės serveris, DB serveris, el. pašto serveriai ir t. t.), ir jas abi įdėti į „prieigos konteinerį“ (angl. availability set). Tai užtikrino, kad abi virtualios mašinos nebūtų to paties fizinio serverio arba tinklo infrastruktūros duomenų centre ir esant planuotai ar neplanuotai prastovai nesusidarytų situacija, kai abi virtualios mašinos yra išjungtos arba neprieinamos. Šis veiksnys iš esmės padidino projektų, kuriuose prieiga buvo ypač svarbus aspektas, išlaidas, nes vietoj vienos virtualios mašinos reikėjo dviejų ar daugiau.

Šiuo metu „Microsoft“ yra pažengusi žingsnį į priekį – debesijos platformoje „Azure“ galima kvalifikuoti SLA, naudojant tik vieną virtualią mašiną ir nenaudojant „prieigos konteinerio“. Tiesa, ši SLA yra kiek mažesnė – 99,90 %. Norint kvalifikuoti, klientui keliama vienintelė SLA sąlyga – visi sukurtos virtualios mašinos diskai turi būti SSD tipo (angl. Premium Storage).

Savo ruožtu klientai, „Microsoft Azure“ debesijos platformoje turintys sukurtą kritinę infrastruktūrą ir reikalaujantys ypač didelių prieigos galimybių, vis dar gali sudaryti „prieigą prie konteinerio“ ir kelias identiškas virtualias mašinas. Taip kvalifikuojama naudotis turima 99,95 % SLA.

Išsamesnės informacijos apie virtualių mašinų kvalifikavimą SLA galima rasti „Microsoft Azure“ portale (anglų k.).