COMPLIANCE

sustiprinkite asmens

duomenu apsaugą

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – BDAR (angl. GDPR) (ES reglamentas 2016/679) buvo priimtas 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas pradeda galioti 2018 m. gegužės 25 d., o tai reiškia, kad jam pasiruošti liko kiek mažiau nei metai.

Šio reglamento tikslas – sustiprinti asmens duomenų apsaugą, leidžiant ES gyventojams patiems kontroliuoti kaip, kada ir kas naudoja jų asmeninius duomenis. Šie nauji reikalavimai leis užtikrinti griežtus standartus įmonėms, naudojančioms asmens duomenis, tiek ES viduje, tiek ir už jos ribų.

KODĖL Squalio?

1

Patikima

partnerystė

Atitikimas BDAR reikalavimams turi būti įvertintas per teisinius, technologinius ir verslo procesų valdymo aspektus. SQUALIO kaip IT saugumo ir legalumo ekspertai yra atsakingi už
technologinę šios paslaugos pusę, o mūsų teisiniai partneriai kiekvienoje šalyje užtikrina teisinį atitikimą BDAR reglamentui. Taip klientas gauna visapusiškai užbaigtą ir kokybišką paslaugą.

2

Ilgametė

patirtis

Dauguma programinės įrangos gamintojų ir debesijos paslaugų tiekėjų ypač rūpinasi saugumo aspektu, todėl pastaruoju metu pradėjo žymėti, kurie iš jų kuriamų produktų ar paslaugų atitinka BDAR reikalavimus. 20+ metų patirtis programinės įrangos versle ir turimos techninės kompetencijos mums leidžia įvertinti, ar gamintojai pateikia teisingą informaciją, ar programinė įranga naudojama pagal taisykles,o jos įsigijimo būdai yra saugūs.

3

Gilus

suvokimas

SQUALIO yra programinės ir aparatinės įrangos inventorizacijos paslaugos teikimo lyderiai Lietuvoje ir Latvijoje. Ši paslauga yra viena svarbiausių sudėtinių dalių tikrinant, ar įmonė atitinka BDAR reikalavimus.

PROJEKTO ETAPAI

planavimas

Išsiaiškinami visų šalių lūkesčiai, terminai

RINkIMAS

Surenkama visa  reikalinga IT ir teisinė informacija, nagrinėjami verslo procesai

ANALIZĖ

Peržiūrimi visi duomenys, procesai, kuriamos rekomendacijos ir reikalingi dokumentai

užbaigimas

Pateikiamos rekomendacijos ir trūkstami dokumentai, vedami mokymai, galutinės konsultacijos

Reikia pagalbos ruošiantis
BDAR reikalavimams?