KAS TAI IR KODĖL TAI SVARBU?

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR, angl. GDPR) yra taikomas visoms organizaci-
joms, kurios naudoja asmens duomenis. Reglamentas kartu su kitais asmens duomenų bei infor-
macijos saugos reikalavimais nustato taisykles, kaip naudoti, tvarkyti ir saugoti ES piliečių asmens

duomenis. Organizacijoms, neatitinkančioms reglamento, bus taikomos baudos iki 4% metinės apy-
vartos.

Tačiau baudos – ne vienintelė priežastis, kodėl verta pasirūpinti BDAR atitiktimi. Užsitikrindami
duomenų apsaugą, Squalio klientai laimi šias vertes:

VERSLO SAUGUMAS

Duomenys yra bene svarbiausias verslo turtas, kurį nutekinus rizikuojama milžiniškais nuostoliais.

DARBDAVIO REPUTACIJA

Aukštos reputacijos darbdavys privalo užtikrinti darbuotojų teises į privatumą.

GALIMYBĖ AUGTI

Pilnavertė BDAR atitiktis vis dažniau yra būtinasis reikalavimas pradedant bendradarbiavimą su dideliais tarptautiniais partneriais.

RAMŪS KLIENTAI

Pasirūpindami savo klientų asmeninių duomenų saugumu, Jūsų rodote pagarbą klientams – jie to nusipelno!

ŽENKITE PIRMĄ ŽINGSNĮ DABAR IR GAUKITE
PIRMINĘ DOKUMENTACIJĄ NEMOKAMAI!

sekite šiuos nurodymus ir pasirenkite reglamentui
1

žingsnis

SKAIČIUOKLĖ

Atlikite testą atsakydami į 6 nesudėtingus klausimus ir išsiaiškinkite jūsų rizikos laipsnį.

2

ŽINGSNIS

DoKUMENTAI

Parsisiųskite nemokamą teisinių dokumentų paketą, kuriame rasite pagrindinius BDAR dokumentus ir paruoštus šablonus.

3

ŽINGSNIS

TECHNOLOGIJA

Mūsų sertifikuoti IT sprendimai padės jums sutvarkyti technologinę duomenų apsaugos pusę.

0%

100%

Pirmas žingsnis

Antras žingsnis

Rizikos skaičiuoklė

Atsakykite į šešis klausimus ir sužinokite, kur slypi jūsų rizikos. Tai leis jums suprasti, kaip greitai reikia imtis veiksmų,
kad atitiktumėte BDAR. Testo rezultatai yra anoniminiai.

Ar jūsų įmonė renka informaciją apie privačius asmenis?

Kliento ar darbuotojų vardas, pavardė, kontaktai, banko kortelės numeris, paso duomenys, t.t.

Ar žinote, kiek, kur ir kokią asmeninę informaciją saugo jūsų darbuotojai?

Popieriuje, el. pašte, išorinėse laikmenose, debesyje ir pan.

Ar jūsų sutartys su darbuotojais numato, kokios yra jų pareigos ir atsakomybė, susijusi su darbu su asmens duomenimis?

Ar jūsų sutartyse su klientais (ar el. parduotuvės formose) yra numatyti terminai ir sąlygos, susiję su asmens duomenų apsauga?

Ar jūsų įmonėje yra dokumentuoti procesai, kaip dirbti su asmens duomenimis?

Ar turite IT sprendimus, kurie apsaugotų asmens duomenis įmonėje?

Pavyzdžiui, programinė įranga, leidžianti valdyti vartotojų prieigą prie informacijos ir pan.

Pirmas žingsnis

Antras žingsnis

JŪSŲ RIZIKOS BALAS

8
/10
Turite rimtų spragų dėl asmens duomenų apsaugos

! Jei nesiimsite skubių veiksmų, reikalingų pašalinti spragas, rizikuojate prarasti pinigus ir įmonės reputaciją !

Turite keletą spragų dėl asmens duomenų apsaugos

Peržiūrėkite turimus procesus, kad atitiktumėte BDAR reikalavimus.

Antras žingsnis

Trečias žingsnis

Pirmas žingsnis

Teisiniai dokumentai

Sprendimas, padėsiantis pasirengti reikalavimams

Labai svarbu turėti tinkamą dokumentaciją, kuri atitiktų BDAR reikalavimus. Siūlome nemokamą teisinių dokumentų paketą,
taupantį jūsų laiką ir pinigus. Čia rasite sutarčių su klientais, darbuotojais ir partneriais šablonus, terminus ir sąlygas darbui su asmens duomenimis.
Jums belieka juos užpildyti, pasirašyti ir saugoti.

NESIIMDAMI VEIKSMŲ DĖL BDAR REIKALAVIMŲ, RIZIKUOJATE
ĮMONĖS REPUTACIJA IR FINANSAIS!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Trečias žingsnis

Antras žingsnis

IT sprendimai

Duomenų apsauga

Mūsų sertifikuotas IT sprendimas atitinka pagrindinius BDAR reikalavimus dėl duomenų valdymo ir saugos.
Jį lengva įdiegti ir suderinti su turima IT infastruktūra.

Kaina vartotojui

19,70 €

per mėnesį

  • Asmens duomenų valdymo procesų sprendimas
  • Duomenų prieigos kontrolės sprendimai
  • Duomenų apsaugos IT sprendimai
  • Pranešimai apie įsilaužimus, siekiant išvengti duomenų nutekėjimo

Dabar jau žinote
kokie yra svarbiausi žingsniai
reikalingi atitikimui BDAR

SVARBU!

Jei jūsų įmonė naudoja specifines IT sistemas ar itin jautrią asmens informaciją, jums gali reikėti papildomų priemonių. Susisiekite su mumis ir gaukite išsamų jūsų įmonės pasirengimo BDAR įvertinimą.

PASIRUOŠĘ APSAUGOTI SAVO VERSLĄ?

 

1. Konsultacija ir IT atitikties įvertinimas;
2. Duomenų žemėlapio parengimas;
3. Dokumentacijos įvertinimas;
4. Ataskaita;
5. Rekomendacijos aptiktoms atitikties spragoms ištaisyti.

 

1. Programinės įrangos inventorizacija;
2. Nuodugni vidinių ir išorinių IT sistemų atitikties teisės aktams patikra;
3. Sistemų rizikos įvertinimas (būtina pagal VDAI);
4. Giluminė dokumentacijos atitikties BDAR ir kitiems teisės aktams patikra;
5. Duomenų žemėlapio parengimas;
6. BDAR mokymai darbuotojams;
7. Giluminė ataskaita;
8. Strategija ir įgyvendinimo planas aptiktoms atitikties spragoms ištaisyti

 

Duomenų apsaugos pareigūno paslauga

MILITARY-GRADE GDPR

1. Nuolatinė atitikties BDAR ir kitiems teisės aktams priežiūra;
2. Komunikacija su duomenų valdytojais, tvarkytojais bei trečiosiomis šalimis, padedant užkardyti/ištaisyti galimus asmens duomenų tvarkymo nuostatų pažeidimus;
3. Atstovavimas tiriant skundus dėl galimų atitikties BDAR pažeidimų;
4. Bendradarbiavimas ir atstovavimas kontaktuojant su duomenų apsaugos priežiūros institucijomis;
5. Sisteminė darbuotojų edukacija asmens duomenų apsaugos klausimais;
6. Įstatymų pakeitimų, susijusių su asmens duomenų sauga, stebėsena bei rekomendacijos užtikrinant jų įgyvendinimą;
7. Užtikrinimas, jog prieš vykdant duomenų tvarkymo operacijas, galinčias sukelti pavojų duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, būtų atliekami poveikio duomenų apsaugai vertinimai.
8. Papildomos konsultacijos visais asmens duomenų apsaugos klausimais;
9. Informacijos saugos reikalavimų atitikties užtikrinimas;
10. Saugumo reikalavimų įgyvendinimas.