14.12.2017

Cik vidēji maksā datu aizsardzības speciālista pakalpojumi?

 

Datu aizsardzības speciālista atlīdzības apmērs normatīvajos aktos nav noteikts. Neeksistē arī vidējā tirgus cena. Katrs datu aizsardzības speciālists pats nosaka atlīdzības apmēru, ņemot vērā darba un pienākumu apjomu.

Kāda ir atšķirība, pieņemot datu aizsardzības speciālistu pastāvīgā darbā, vai uzticot šo pienākumu kādam uzņēmumam vai personai kā ārpakalpojumu?

Pieņemot cilvēku darbā, ir nepieciešams slēgt darba līgumu. Dati, kas nepieciešami līguma slēgšanai, ir visi dati, bez kuriem līguma izpilde nebūtu iespējama – piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, bankas konts, u.c.

Šādu datu apstrādei konkrētā cilvēka piekrišana nav vajadzīga, jo apstrāde notiek, pamatojoties uz tās nepieciešamību. Konkrētajā gadījumā uzņēmums ir datu pārzinis.

Savukārt, nododot šos datus apstrādei citam uzņēmumam (ārpakalpojums), tāds ārpakalpojuma uzņēmums kļūst par datu apstrādātāju. Datu pārzinim ir jāpamato šāda datu nodošanas nepieciešamība. Otrs galvenais apstāklis – datu pārzinim ir jāpārliecinās, ka izvēlētais datu apstrādātājs ievēro Regulas noteikumus un datu apstrāde tiks realizēta droši. Tāpēc būtisks priekšnoteikums šādai datu nodošanai ir starp datu pārzini un datu apstrādātāju rakstveidā noslēgts līgums.

Noskaidrojiet vai Jūsu uzņēmumam ir nepieciešams datu aizsardzības speciālists ŠEIT.