Privātuma politika

Squalio apzinās Jūsu privātuma un personas datu aizsardzības nepieciešamību un tāpēc ir izstrādājis šo privātuma politiku, kas izskaidro kāpēc un kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī Jūsu tiesības attiecībā uz to, kādā veidā Jūsu personas dati tiek apkopoti un izmantoti.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Šī privātuma politika izstrādāta, pamatojoties uz  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula).

KĀPĒC MĒS APKOPOJAM, GLABĀJAM UN APSTRĀDĀJAM JŪSU DATUS?

Jūsu dati tiek apkopoti, lai:

 • ļautu Squalio atbildēt uz Jūsu jautājumiem un sniegt Jums informāciju;
 • sagatavotu anonīmu statistiku par interneta vietnes lietošanu;
 • sniegtu pakalpojumus;
 • atjauninātu pakalpojumus, kuru saņemšanai Jūs esat pieteicies;
 • nodrošinātu klientu atbalstu (mēs varam arī apkopot Jūsu papildu informāciju, lai pētītu un sniegtu atbildes uz Jūsu ar atbalstu saistītiem jautājumiem);
 • analizētu mūsu klientus, lai izprastu klienta un tirgus vajadzības, izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus, kā arī mārketinga komunikācijas vajadzībām;
 • veiktu Squalio darbinieku atlasi.

Apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Regulā noteiktajiem principiem.

Squalio grupas uzņēmumos to darbinieki un darbuzņēmēji datus lieto tikai iepriekš minēto mērķu nolūkā un lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti. Squalio grupas uzņēmumi iekļauj, bet neaprobežojas ar sabiedrību sarakstu, kas ir pieejams interneta vietnē https://squalio.com/lv/kontakti/. Sabiedrību saraksts var mainīties, tāpēc lūdzam sekot līdzi informācijai Squalio grupas norādītajā saitē.

KAS IR ATBILDĪGS PAR JŪSU DATU APSTRĀDI?

Datu pārzinis, kas ir atbildīgs par šo datu apstrādi Jūsu valstī, ir attiecīgā Squalio grupas sabiedrība. Sabiedrību saraksts ir pieejams interneta vietnē https://squalio.com/lv/kontakti/. Attiecībā uz citām valstīm, kas nav iekļautas sarakstā, datu apstrādātājs, kas ir atbildīgs par personas datu apstrādi, ir SIA Squalio Group (Latvija). Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz dpo@squalio.com.

Squalio grupas darbiniekiem, kuriem ir pieeja personas datiem, ir pienākums apstrādāt šos datus saskaņā ar Privātuma politikas noteikumiem (piemēram, iegūtos personas datus izmantot tikai tādiem mērķiem, kas ir saistīti ar pakalpojumu sniegšanu klientam, ja šāds pakalpojums ir pieprasīts).

Tikai attiecīgi iecelti un pienācīgi pilnvaroti Squalio grupas darbinieki var piekļūt datiem, izmantojot savu lietotāja ID un personīgo paroli attiecīgajās sistēmās.

Datu apstrādātājs, kas ir atbildīgs par šo datu apstrādi:

 • preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas nolūkā – attiecīgais Squalio grupas uzņēmums, kas piegādā preces vai sniedz pakalpojumus;
 • mārketinga nolūkā – uzticamie uzņēmumi, kas nodrošina mārketinga instrumentus un ar kurām mums ir noslēgti līgumi.

KĀDUS DATUS MĒS APKOPOJAM?

 • Sazināties ar mums, Kontakti – uzņēmuma e-pasts, nosaukums, uzņēmuma pārstāvja vārds.
 • Pieteikties jaunumiem – e-pasta adrese.
 • Piesakies pasākumam – uzņēmuma e-pasts, nosaukums, tālruņa numurs, uzņēmuma pārstāvja vārds.
 • Piesakies vakancei – e-pasts, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un visa informācija, kas ir iekļauta Jūsu CV.
 • Atbilstība GDPR (Vispārīgā datu aizsardzības regula) – uzņēmuma nosaukums, e-pasts, tālruņa numurs, uzņēmuma pārstāvja vārds.
 • Piedāvājuma pieprasījums – uzņēmuma nosaukums, e-pasts, tālruņa numurs, uzņēmuma pārstāvja vārds.
 •  

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU DATUS?

Mēs glabāsim personas datus, klienta un biznesa informāciju tik ilgi, cik tas  ir nepieciešams, lai:

 • nodrošinātu produktus, pakalpojumus un informāciju, kuru Jūs vai Jūsu uzņēmums ir pieprasījis;
 • sazinātos ar Jums par Jūsu pieprasījumu;
 • administrētu Jūsu izvēles un tiesības, kuras Jūs esat īstenojis saskaņā ar šo privātuma politiku.

Personas dati atbilstoši Regulai  un iepriekš noteiktajiem mērķiem  tiks glabāti tik ilgi, kamēr:

 • mums ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • noteikts juridisks pienākums personas datus glabāt noteiktu laiku atbilstoši  spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • nepieciešams izpildīt līgumā noteiktās saistības;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana  personas datu apstrādei.

KĀ JŪS VARAT PIEKĻŪT SAVIEM DATIEM, PĀRBAUDĪT TO PAREIZĪBU UN IZLABOT TOS?

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par Jūsu personas datiem jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt pilnībā izdzēst Jūsu personas datus, ja šobrīd Jums nav aktīvu pieprasījumu.

Mēs pieliksim visas komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu Jūs ar atbilstošu piekļuvi Jūsu personas datiem 30 dienu laikā no Jūsu pieprasījuma.

Jūs jebkurā laikā varat atteikties no Squalio paziņojumu saņemšanas, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi events@squalio.com vai izmantojot saiti, kas ir pieejama Jums sūtītajos ziņojumos.

Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personas datiem.

KUR VĒRSTIES JAUTĀJUMU VAI SŪDZĪBU GADĪJUMOS?

Ja vēlaties piekļūt, dzēst (atsevišķos gadījumos) vai labot Jūsu personas datus, lūdzam sazināties: dpo@squalio.com.

Sūdzību un konfliktu gadījumā lūdzam sazināties ar Squalio grupas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz dpo@squalio.com.

Sūdzību saņemšanas gadījumā, mēs reģistrēsim Jūsu vārdu un/vai uzņēmuma nosaukumu, ar sūdzību saistītās personas vārdu, e-pastu un valsts atrašanās vietu, un informāciju, kas pamato sūdzību. Mēs izmantosim informāciju, kuru Jūs sniegsiet, lai izskatītu Jūsu sūdzību un nosūtītu Jums atbildi, tiklīdz Jūsu sūdzība būs izskatīta.

SĪKDATNES

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams mūsu sīkdatņu politikā.

Pārskatīta 2021.gada janvārī

Pieraksties jaunumiem

seko līdzi SQUALIO aktualitātēm

Pieraksties jaunumiem