14.12.2017

Vai katram darbiniekam jāatrunā datu pieejamība?

 

Tas ir atkarīgs no uzņēmuma lieluma. Ja uzņēmumā ir tikai trīs cilvēki, tad ir jānosaka, kādiem datiem darbinieki var piekļūt. Ja uzņēmumā ir vairākas nodaļas, tad, visdrīzāk, pieejamība datiem tiks piešķirta cilvēku kopumam/daļai. Piemēram, personāla nodaļai ir pieejami visi dati, ko satur darba līgumi.

Savukārt attiecībā uz darba līgumu vislabākā prakse ir attiecīgā darbinieka vai daļas pieejamību datiem atrunāt gan darba līgumā, gan iekšējos noteikumos. Svarīgi, lai katrs darbinieks ir informēts par to, ka darbs ir saistīts ar datu apstrādi un ka katrs darbinieks ar parakstu apņemas ievērot iekšējos noteikumus un Regulas prasības.