14.12.2017

Ir sistēma ar rezerves kopijām (backup). Vai ir jādzēš informācija arī no tās?

 

Pēc privātpersonas pieprasījuma uzņēmumam ir jādzēš informācija arī no rezerves kopijām, taču:

  • Rezerves kopijas nav nepieciešamas, lai izpildītu juridisku pienākumu/pakalpojumu. Ja rezerves kopijas ir nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, tad uzņēmums var atteikt dzēst kopijas pēc šāda pieprasījuma saņemšanas.
  • Ja uzņēmums pakalpojumu vairs nesniedz, tad dati no rezerves kopijām ir jādzēš, ja tas ir tehniski iespējams. Ja dzēšana prasa nesamērīgi lielas pūles, tad datus var nedzēst, bet šādā gadījumā dati ir jāanonimizē.