15.12.2017

Kam GDPR ir izdevīgs?

 

Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR) paredz būtiskas izmaiņas esošajā Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajā regulējumā ar mērķi paaugstināt personas datu aizsardzības līmeni un piešķirt datu subjektam tiesības un pienākumus kontrolēt savu datu nodošanu apstrādei. Ņemot vērā, ka šobrīd jebkurš sniegtais pakalpojums ietver sevī datu apstrādi, fizisko personu datu izmantošana ir kļuvusi nekontrolējama, apdraudot gan datu subjektu, gan uzņēmumu, kas datus apstrādā. Ar noteikumiem, kas regulē vairākus būtiskus datu apstrādes nosacījumus, tiks panākta labāka personas datu aizsardzība, kas datu subjektā viesīs lielāku uzticību, sniedzot savus datus apstrādei.