16.06.2021

SAM 2021. GADĀ: PANĀKUMU ATSLĒGA IR SPĒCĪGI PAMATI

Snow IT prioritāšu pārskata aptaujas dati liecina: trīs ceturtdaļas IT līderu uzskata, ka digitālās pārveides ātrums pēdējā gada laikā ir ievērojami palielinājies un, visticamāk, nepalēnināsies.

Uzņēmumi koncentrējas uz tehnoloģijām, kas ļauj tiem būt elastīgiem un it īpaši – konkurētspējīgiem. Strauji pieaugot mākoņa pakalpojumu lietojumam un darba vietās arvien biežāk tiekot ieviestām jaunām programmatūrām, daudzi uzņēmumi vairs nespēj izsekot līdzi tehnoloģijām, ko tie izmanto. Tehnoloģiju aklie punkti uzņēmumiem var būt bīstami, un rezultātā var tikt zaudēti līdzekļi.

SAM (Software Assset Management) jeb programmatūras resursu pārvaldības programma var nodrošināt programmatūras, lietotņu, mākoņa un aparatūras pārredzamību un lietošanas datus, lai labāk pārvaldītu izmaksas, uzlabotu drošību un samazinātu augstus regulējuma un atbilstības riskus. Taču kā pārvaldīt SAM programmu, lai iegūtu vislabākos rezultātus?

Snow blogā minēts, pirmais solis izvērstas IT situācijas izvērtēšanā ir uzņēmuma SAM statusa noteikšana. Sākumā jāapzinās savas pilnvaras un instalētās programmas vai aprīkojums. Tomēr visbūtiskāk ir saprast, kādus rīkus izmantojat, kas tos izmanto un kā izveidot sistēmu nākotnes iepirkumiem.

IZVEIDOJIET NOTEIKUMU SISTĒMU, KAS SASKAN AR UZŅĒMUMA REZULTĀTIEM

Visveiksmīgāko SAM programmu pamatā ir noteikumu sistēma, kas nodrošina skaidru un pastāvīgu struktūru un pielāgojumus uzņēmuma sasniedzamajiem rezultātiem. Svarīgi ir sagatavoties. Pārliecinieties, ka jūsu vīzija saskan ar to, ko varēs nodrošināt jaunā tehnoloģija, un definējiet pārvaldību, darbaspēku un procesus, kas jāievieš, lai veiksmīgi izmantotu tehnoloģiju, kad tā tiks ieviesta. Tā iespējams saīsināt laiku līdz peļņas ieguvei un investīciju ienesīguma periodam.

Komandas darbā svarīgi ir izmantot iekļaušanas principu. Uzņēmums «Gartner» apgalvo, ka darbi, kas izstrādāti vienatnē, parasti tiek ignorēti, tāpēc ir lietderīgi izvērtēt, vai SAM pārvaldību iekļaut jau pastāvošajos noteikumos vai izveidot atsevišķu dokumentu.

SKAIDRI SADALIET LOMAS UN PIENĀKUMUS

Būtiska veiksmīgas SAM programmas sastāvdaļa ir pārliecināties, ka ne tikai SAM vadītājs, bet arī IT nodaļa izprot programmu un savu nozīmi tajā. Panākumu atslēga neatbilstīgas programmatūras radīto risku samazināšanai ir komandas darbs visā organizācijā. Lomu sadalījums katrā uzņēmumā var atšķirties, taču kopīgais elements ir SAM speciālists, kuram ir sakari ar visiem iesaistītajiem un kurš spēj sniegt vērtīgu ieskatu. SAM speciālists savstarpēji saista dažādas organizācijas daļas. Lai gan programmas vadītājs pilnībā pārrauga programmatūras dzīves ciklu, visiem IT darbiniekiem ir jāatbalsta izstrādātie SAM noteikumi un procesi.

Būtiska nozīme ir arī organizācijas galvenajiem vadītājiem. Lai izvairītos no darbības traucējumiem, «Gartner» iesaka uzņēmuma izpilddirektoram parakstīt SAM programmas noteikumus. Izpilddirektors un citi darbinieki var rādīt piemēru noteikto procesu ievērošanā.

Papildus tam, ka programmatūras pārvaldība ir «ikviena atbildība», ir konkrēti uzdevumi, kas veido veiksmīgu SAM programmu, un tie aptver visu organizāciju. Zemāk redzamajā tabulā ir norādīts ieteiktais darba apjoms.

 

A = Atbildīgs. Galīgo lēmumu pieņemšanas pilnvara un atbildība par uzdevumu veikšanu. Viens katram uzdevumam.

C = Konsultēts (Consulted). Padomdevējs, ieinteresētā persona vai attiecīgās jomas eksperts, ar kuru apspriežas pirms lēmumu pieņemšanas vai darbības veikšanas.

I = Informēts. Jābūt informētam pēc lēmuma pieņemšanas vai darbības veikšanas.

R = Atbildīgs (Responsible). Deleģēts veikt uzdevumu vai sasniegt rezultātu.

SAM Tasks - Roles and Responsibilities In the Organization

IETEIKUMI PANĀKUMIEM

Atbildības sadalīšana visa uzņēmuma ietvaros palīdzēs sasniegt pašus labākos iespējamos rezultātus un nodrošināt pašu augstāko investīciju ienesīgumu SAM stratēģijā. Konkrēti uzdevumi, kas attiecas uz visu programmatūras dzīves ciklu un citiem būtiskiem ar noteikumiem saistītiem apsvērumiem, arī palīdzēs sasniegt vairāk. Augstāk redzamā diagramma ir tikai piemērs; to var aizpildīt atbilstoši dažādiem uzņēmumiem, lai iegūtu precīzāku priekšstatu par to, kā sadalīt lomas un pienākumus.

Atcerieties – visaptverošas programmatūras resursu pārvaldības programmas izveide nav jāsasteidz, tā jāievieš ilgtermiņā. Veidojot savu SAM programmu, identificējiet galvenos uzņēmējdarbības mērķus un nosakiet, kas būtu jāizdara vispirms, balstoties uz mērķiem un vadības atbalstu. Svarīgo elementu īstenošana aizņem laiku, tāpēc necentieties visu izdarīt uzreiz!

 

 

/ Kristija Strauda (Kristy Stroud) – SnowSoftware vadītāja un ASV biznesa konsultante /

Vairāk informācijas: Produkts