20.01.2020

Spēļošana personālvadības procesos

Šodien par spēļošanu  jau ir dzirdējis ikkatrs. Nenoliedzami, pasaules tendences ienāk mūsu ikdienā.  Vai tās attiecināt arī uz Latvijas darba vidi, lai paliek katra uzņēmuma paša ziņā. Šajā rakstā vēlos radīt īsu ieskatu par to, kā spēļošana var papildināt tradicionālo HR.  Iespējams, tas kliedēs dažus mītus un pavērs jaunas iespējas vai skatījumu uz spēļošanas elementu iekļaušanu arī personālvadības procesos.

 

Apmācības un spēļošana

Darbinieku apmācības un spēļošana ir pazīstamākais personālvadības salikums.  Par šo tēmu ir vairāki pētījumi, kā un par cik tā iesaista un motivē darbinieku, un šie rādījumi vienmēr ir par labu spēļošanai, tomēr nerada īstu pārliecību, ka man to vajag. Ja salīdzina datus par apmācībām ar vai bez šiem elementiem, tas jau liek vairāk sarosīties. Interesanti, ka tieši uz garlaicīgiem un grūtākiem uzdevumiem, motivācija un arī rezultāti ir krietni aukstāki, ja ir šie spēles elementi.

Te var apskatīt nelielu infografiku no TalentLMS aptaujas par spēļošanu, kur uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem atbild divas dalībnieku grupas. Dalībniekiem tika jautāts, kā viņi jutās apmācību laikā:

Šī aptauja arīdzan parādīja, ka vadītāja bažas par to, ka spēļošana novērsīs uzmanību no mācībām vai darba, ir nepamatota. Aptauja rāda, ka 89% darbinieki tic, ka viņi būtu vēl produktīvāki, ja būtu pieejami vairāki rīki ar spēles elementiem, kā, piemēram, kopdarbības vai iekšējās komunikācijas rīki.

 

Atlase un spēļošana

Ar kandidātu trūkumu un pareizo kandidātu atlasīšanu, saskaņā ar Jobvite datiem, saskaras 65% atlases speciālistu. Cik bieži tu uzdod mājas darbus kandidātiem jau pirmajā kārtā vai pat pie pieteikuma formas?

Atlase ir īstā vieta, kur var izpausties ar spēļošanu: piemēram, sarīkojot sacensības darbiniekiem, par labākā kandidāta piesaistīšanu.

Var veidot virtuālo uzņēmuma tūri, tā ļaujot potenciālajiem vai nākotnes darbiniekiem jau labāk iepazīt jūsu uzņēmumu.

Mūsdienās spēļošanas rīki dod iespēju uzdot kandidātiem dažādus mājasdarbus. Papildus radot sacensības garu par amatu, uzņēmums var ļaut visiem dalībniekiem redzēt un salīdzināt rezultātu skalu. Spēļošana var atvieglot arī HR darbu: ja notiek iekšējais konkurss uz vakanci, tā dod iespēju ar uzdevumiem paskatīties uz kolēģi no citas prizmas, tā radot procesu mazāk stresainu abām iesaistītajām pusēm.

Atlase ar spēļošanu iegūs arī no tā, ka, pirmkārt, spēļošana atbruņo kandidātu, otrkārt, tā ir iespēja kandidātam uzņemties vadību pār procesu.

 

Darbā ievadīšanas process un spēļošana

Runā, ka labs darbā ievadīšanas process par 58% palielina iespēju, ka darbinieks paliek uzņēmumā vismaz 3 gadus.  2019. gadā Glassdorr veiktā aptauja rāda, ka darbinieku rotācijas rādītāji uzlabojas par 82%, ja darbā ievadīšanas process ir labs. Savukārt Gallup ir izpētījis, ka tikai 12%  ASV uzņēmumu ir labs onboarding process. Interesanti, ka pagājušā gada Latvijas konsultācijas uzņēmuma ERDA pētījums rāda, ka Latvijas uzņēmumiem darbā ievadīšanas process, nesagādā nekādas raizes.

Darbā ievadīšanas process ir laikietilpīgs un te katra detaļa ir no svara, jo ir dārgi tērēt HR laiku: liela darbinieku rotācija ir dārga! Labs darbā ievadīšanas process iet roku rokā ar labu darba devēja tēlu.

Spēļošanu darbā ievadīšanas procesā var izmantot ļoti radoši un daudz, tādā veidā ietaupot laiku un nodrošinot, ka visiem darbiniekiem ievadīšanas process ir vienādi kvalitatīvs un caurredzams.

Ar spēļošanas platformas palīdzību jau pirms pirmās darba dienas ir iespējams iepazīstināt darbiniekus ar uzņēmuma kultūru, kā arī izveikt virtuālo tūri pa uzņēmuma telpām.

Darbā ievadīšanas laikā ar spēļošanas elementu palīdzību darbinieku var iepazīstināt ar iekšējās kārtības noteikumiem, ētikas kodeksu, drošības normām un citiem saistītiem jautājumiem. Tāpat ir iespējams izveikt iepazīstināšanu gan ar telpām, gan kolēģiem, šādā veidā padarot darbinieka pirmo dienu neaizmirstamu, savukārt, darbinieku – iesaistītu un motivētu pie jums strādāt.

 

 Kristīne Dudko

Personālvadības produktu un risinājumu vadītāja