15.12.2017

Vai būs izmaiņas lielveikalu rīkotajās akciju norisēs, lojalitātes kartēm veikalos un reklāmas sūtījumiem uz klientu e-pastiem?

 

Viens no GDPR ieviešanas mērķiem ir vērst datu subjekta uzmanību uz to, ka arī viņam ir pienākums sekot savu datu nodošanai citām personām un kontrolēt savu personas sensitīvo datu izpaušanu.

Ar GDPR ieviešanu uzņēmumiem tiks noteikta stingrāka prasība definēt datu pieprasīšanas un apstrādes mērķus, kā arī apstrādāt šādus datus, ievērojot apstrādes drošības mehānismus. Ja uzņēmums spēs pamatot datu saņemšanas un apstrādes nepieciešamību vai dati tiks uzskatīti par priekšnosacījumu konkrētu līgumisku attiecību dibināšanai, šie dati tiks pieprasīti, taču datu saņēmējam būs jāievēro stingrākas prasības to savākšanai un glabāšanai.

Lai turpmāk sūtītu reklāmas paziņojumus e-pastos būs jāsaņem datu subjekta skaidra, brīva un nepārprotama piekrišana tam.