04.01.2018

Vai ir nepieciešams datu aizsardzības speciālists, lai realizētu reklāmas ar Adwords rīku?

 

Datu aizsardzības speciālists būs nepieciešams, ja izpildās sekojošais kritērijs – pārziņa vai apstrādātāja pamatdarbība ir tāda, kurai nepieciešama regulāra un sistemātiska datu subjekta novērošana un šādai novērošanai jābūt plašā mērogā, bet ne visos gadījumos, kad uzņēmums veic reklāmas darbības. Nepieciešamība pēc personas datu speciālista būs atkarīga no apkopoto personas datu veida un daudzuma, kā arī no tā, vai apstrāde ir uzņēmuma galvenā nodarbošanās un vai to dara lielā mērogā. Jebkurā gadījumā iemeslus lēmumam par personas datu aizsardzības speciālista iecelšanu ieteicams dokumentēt.