26.02.2018

Vai publiskos semināros dalībnieku reģistrāciju drīkst veikt uz vienas lapas?

 

Šāda reģistrācija ir pieļaujama, taču reģistrāciju vēlams organizēt sekojoši:

  • ja pieteikšanās semināram vispirms notiek tiešsaistē, tad ieteicams uzreiz brīdināt dalībnieku, ka, atnākot uz semināru, viņam būs jāparakstās uz lapas un ka viņa vārds un uzvārds būs redzams arī citiem dalībniekiem reģistrācijas laikā;
  • ja pieteikšanās semināram nenotiek tiešsaistē, bet brīdī, kad cilvēks ierodas uz semināru, tad vēlams reģistrācijas lapā iekļaut datu apstrādes noteikumus, kuros ir norādīts, ka reģistrācijas brīdī dalībnieka vārds un uzvārds ir pieejams citiem dalībniekiem. Ja cilvēks nepiekrīt noteikumiem, viņš var tos neparakstīt un seminārā nepiedalīties.