19.06.2020

VĒRTĪBAS – PAMATS VISAM

Zane Gemze, valdes locekle SIA “Olimpiskais sporta centrs”

Katram uzņēmumam ir savas vērtības, arī ja tās nav definētas.  Vērtības ir, un katram tās ir savas. Mēs ikviens dziļi savā sirdī rīkojamies saskaņā ar savām vērtībām, līdzīgi arī darba vietā. Tās piešķir dziļāku jēgu – veicina piederību uzņēmumam, motivē un iesaista darbiniekus. Definētas vērtības rosina uz lietām paskatīties savādāk, proti, kontekstā ar uzņēmuma darbību, mērķiem. Lai sasniegtu mērķus ar esošajiem resursiem un iespējami labākā kvalitātē, uzņēmumam ir ārkārtīgi būtiski definēt un rīkoties saskaņā ar vērtībām.

Mūsu uzņēmumā vērtības ir noteiktas, visiem skaidri saprotamas. Ja redzu procesus, kas ir pretrunā ar mūsu vērtībām, varu atgādināt: “Klausies, mēs taču zinām, ka tiecamies darīt savādāk! Šī darbība nav saskaņā ar mūsu vērtībām, kāpēc Tu tā dari?” Tā ir savstarpēja vienošanās starp uzņēmumu un tā darbiniekiem, kad apņemamies mūsu vērtības kopt, lolot, ievērot un dzīvot ar tām saskaņā. Šāda vienošanās ir daudz pamatīgāka un dziļāka kā darba tiesiskās attiecības, proti, darba līgums.

Ja vērtības ir patiesas, un tās dzīvo ikvienā cilvēkā, tad tās ir īstās. Tās darbosies, iedzīvosies ikdienas rutīnā, taču nepieciešami arī nelieli ikdienišķi notikumi un instrumenti, lai ik pa laikam tās atsvaidzinātu. Savukārt, ja vērtību integrēšana vai uzturēšana uzņēmumā rada ļoti lielas grūtības, tas liecina, ka nav noteiktas pareizās vērtības vai darbinieki tās nesaprot. Vērtību iedzīvināšanai nepieciešams tās izskaidrot ikkatram darbiniekam, bet svarīgākais – uzņēmuma vadītājs ir pats galvenais uzņēmuma vērtību vēstnesis, kurš tās pamana, integrē uzņēmuma ikdienā, kā arī palīdz saviem darbiniekiem tās ieraudzīt.

“Olimpiskās Zvaigznes”* ir lielisks instruments, kuru mēs izmantojam iekšējā komunikācijā un mūsu uzņēmuma vērtību stiprināšanā. Lietotne palīdz darbiniekiem dažādos ikdienas notikumos šīs vērtības saskatīt un atpazīt savā personīgā pieredzē. Tieši caur šķietami ikdienas mazajiem darbiņiem, notikumiem, mūsu vērtības iedzīvojas arvien dziļāk un dziļāk. Ar spēļošanas palīdzību, pasakot “Paldies!”, uzņēmuma vērtības tiek uzturētas dzīvas.  Ja kādā aspektā nav aktivitātes – tātad kaut kas nestrādā. Man bija svarīgi izmantot “Olimpiskās Zvaigznes” kā  instrumentu, lai pārbaudītu, vai mūsu uzņēmuma visas piecas vērtības ir aktuālas un tiek izprastas. Jau pēc kāda laika analizējot datus, secinām, ka uzņēmuma vērtība komanda ir ārkārtīgi aktīva, dzīva un šai mājai piederoša, turpretim  tādas vērtības kā godīgums un atbildība vēl jāskaidro un jāmeklē piemēri, lai tās izgaismotu.

“Olimpiskās Zvaigznes” ir vienkāršs instruments, kas tiek izmantots, lai ikdienas rutīnā ļautu pamanīt  ko vairāk – mūsu visu kopdarba vērtību.

*Atzinības tehnoloģija PEERO, kas piemērota SIA “Olimpiskais sporta centrs” vajadzībām.

Piesakies tagad un lieto atzinības tehnoloģiju Peero
savā uzņēmumā trīs mēnešus bez maksas!

 

PIETEIKT