18.06.2017

Astanas EXPO 2017 pirmā tematiskā nedēļa veltīta izglītībai

Nākamnedēļ, no 19. līdz 25.jūnijam, Kazahstānas galvaspilsētā Astanā pasaules izstādes “Astana EXPO 2017” laikā notiks izglītības nedēļa, kurā dalību apstiprinājuši “Study in Latvia” (Akadēmiskās informācijas centrs) un Latvijas Augstākās izglītības eksporta apvienība, kuru pārstāvēs Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, biznesa augstskola “Turība”, Transporta un sakaru institūts, kā arī Rīgas Aeronavigācijas institūts.

Izglītības nedēļas Astanas EXPO 2017 galvenais mērķis ir iepazīstināt Kazahstānas iedzīvotājus un izstādes viesus ar Latviju kā studijām pievilcīgu valsti, iepazīstināt ar studiju vidi, piedāvātajām studiju programmām un pētniecības iespējām. Dalība izstādē ir lieliska iespēja augstskolām un zinātniskajām institūcijām tikties ar esošajiem partneriem un atrast jaunus.

“Latvijai ir izveidojusies cieša sadarbība ar Kazahstānas augstskolām, ir tapuši nozīmīgi projekti, tādejādi veicinot abu valstu augstskolu internacionalizāciju un konkurētspēju. Divpusējās sadarbības līgumus ar Kazahstānas augstskolām noslēgušas vairāk nekā puse Latvijas augstskolu. Rezultāti ir jūtami – pašreiz Latvijā studē 358 Kazahstānas studenti, kas ir 4,4% no ārvalstu studentu skaita, un šim skaitlim ik gadu ir tendence pieaugt. Kazahstāna ir mūsu 6.lielāka partnervalsts studentu mobilitātēs,” uzsver Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa. Attīstot sadarbību, Latvija vēlas sekmēt augstskolu un zinātnisko institūciju tiešu kontaktu veidošanos, veicināt studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti un veidot sadarbību starp abu valstu aģentūrām, tostarp augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas un kvalifikāciju ietvarstruktūras jomā.

“Pētnieki jau pierādījuši, ka Latvijas galvenais potenciāls ir izglītoti un radoši cilvēki. Tas nozīmē, ka esam pietiekami spēcīgi izglītot savus iedzīvotājus, tātad spējam piedāvāt arī konkurētspējīgas studiju programmas arī ārvalstniekiem. Ļoti ceru, ka Kazahstānas jaunieši arvien biežāk izvēlēsies Latviju par savu augstākās izglītības ieguves vietu, ko Astanas EXPO 2017 noteikti sekmēs,” saka LTRK valdes priekšsēdētājs un EXPO 2017 komisārs Jānis Endziņš.

Latvijas paviljonā 21.jūnijā no pulksten 14.00 līdz 15.30 notiks informatīvs seminārs, ko rīko Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Akadēmiskās informācijas centru un Valsts izglītības attīstības aģentūru. Tajā piedalīsies abu valstu Izglītības un zinātnes ministriju, aģentūru un augstskolu pārstāvji. Pasākuma mērķis ir pārrunāt aktuālos augstākās izglītības jautājumus nacionālajā līmenī, kopīgi izvērtēt esošo sadarbību gan divpusējos projektos, gan Erasmus+ programmā, pārrunāt turpmākās sadarbības prioritātes un konkrētas sadarbības iespējas. Tikšanās laikā tiks pārrunāti arī ar savstarpēju diplomu atzīšanu saistīti jautājumi, kas ir viens no priekšnosacījumiem mobilitātes sekmēšanai, kā arī sadarbība ar Kazahstānu ENIC/NARIC un Boloņas procesa ietvaros. Tāpat šīs nedēļas laikā tiks rīkoti arī vairāki citi pasākumi un tikšanās, lai veicinātu Kazahstānas studentu interesi par studiju iespējām Latvijā un augstākās izglītības eksporta attīstību.

Jau 2013.gadā Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Kazahstānas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija noslēdza sadarbības līgumu. Līgums paredz arī savstarpēju stipendiju piešķiršanu otras valsts studentiem studijām savas valsts augstskolās.

Latvijas augstskolas veic lielu ieguldījumu augstākās izglītības eksporta veicināšanā un savstarpēji aktīvi sadarbojas arī ārvalstu studentu piesaistē no Kazahstānas. Tās kopīgi apvienojušās biedrībā “Augstākās izglītības eksporta apvienība”, kuras mērķis ir veicināt Latvijas augstākās izglītības internacionalizāciju, stiprināt izglītības eksporta kapacitāti, veidot kvalitatīvu un vienotu ārvalstu studentu piesaisti.