24.02.2015

Atbalstot jaunos talantus – topošos IT nozares profesionāļus

Aizvadītajā nedēļā Priekuļu tehnikumā norisinājās skolēnu profesionālās meistarības konkursi "Datorsistēmu tehniķis" un "Programmēšanas tehniķis", ko organizēja Valsts izglītības satura centrs kopā ar Priekuļu tehnikumu. Konkursantu uzdevumu izstrādāšanā un darba vērtēšanā piedalījās arī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pieaicinātie nozares eksperti.

Jauno un daudzsološo IKT jomas profesionāļu konkurss notika jau ceturto gadu, un konkursa mērķi ir dot iespēju sevi pierādīt Latvijas labākajiem topošajiem programmēšanas un datorsistēmu profesionāļiem, popularizēt šīs profesijas valstī un veicināt tiešu sadarbību starp darba devējiem un izglītības iestādēm.
Konkursa norisi atbalstīja arī uzņēmums “DPA” –izglītojot pedagogus par programmatūras licencēšanas pamatprincipiem un kāpēc par to jādomā, kā arī atbildot uz jautājumiem, kas skar licencēšanu. Katrs konkursa dalībnieks saņēma piemiņas balvas no “DPA”.

"Ar konkursa rīkošanu cenšamies atbalstīt skolēnus, kuri vēlas apgūt vairāk nekā tas paredzēts mācību programmā – tos, kuriem ir padziļināta interese par IT jomu," stāsta Inese Simkeviča, Priekuļu tehnikuma skolotāja un konkursa organizatore. "Šiem skolēniem vēlamies dot iespēju gan papildus mācīties un pilnveidoties, gan piedalīties starptautiskos konkursos un arī atrast labu darbu Latvijā."

Konkurss tika organizēts divās informācijas un komunikāciju tehnoloģiju apakšnozarēs – datorsistēmu tehniķi sacentās uzdevumu veikšanā "Windows" un "Linux" vidēs, savukārt programmēšanas tehniķi pildīja Web dizaina programmēšanas uzdevumus. Vērtēšanu veica ekspertu komisijas, kuru sastāvos bija izglītības iestāžu un nozares uzņēmumu pārstāvji.