29.05.2015

DPA grupas uzņēmums SQUALIO turpmāk klientiem visā pasaulē piegādās IT un augsto tehnoloģiju risinājumus

Sākot ar šī gada 1.jūniju DPA grupa savu piedāvāto produktu un pakalpojumu klāstu sadala divos atsevišķos biznesa virzienos. Arī turpmāk programmatūras licencēšanas un programmatūras pārvaldības pakalpojumus klientiem Latvijā piedāvās DPA, taču DPA grupas uzņēmums SQUALIO nodrošinās klientiem mākoņpakalpojumu konsultācijas un ieviešanu, IT infrastruktūras un drošības risinājumus, produktu izstrādes un testēšanas pakalpojumus, kā arī specializētus industriju un augsto tehnoloģiju risinājumus.

„Mēs esam pārliecināti, ka tehnoloģiju potenciāls un to izmantošana nes ievērojamu pievienoto vērtību ikvienam darbam, padarot to augstvērtīgāku un spējīgāku, un to ietekme nākotnē tikai pieaugs. Mūsu mērķis ir radīt aizvien jaunus un inovatīvus augsto tehnoloģiju risinājumus pasaules tirgum, kas palīdzēs ne tikai biznesa videi kļūt drošākai un efektīvākai, bet nodrošinās to ikvienam lietotājam. Pašlaik mēs aktīvi strādājam pie jaunu risinājumu līniju izveides –  mākoņrisinājumiem, specializētiem industriju un unikālu drošības risinājumu izstrādes, kas nākotnē noteikti mainīs mūsu visu dzīvi un uzvedību e-vidē. Biznesa virzienu nodalīšana palīdz fokusēties uz galveno nodarbošanās veidu, būt efektīvākiem un konkurētspējīgākiem pasaules tirgū," saka DPA valdes loceklis Juris Vilders.

Esošās izmaiņas neskars DPA grupas un sadarbības partneru patreizējās juridiskās attiecības, tik vien kā SQUALIO biznesa virziens lietos jaunu logo un nosaukumu:

Jūsu,

DPA grupa

_____________

 

DPA launches business division SQUALIO dedicated to delivering advanced IT solutions on global stage

On June 1, 2015 DPA announces a splitting of its business directions and hereafter software licensing and software asset management services will continue to leverage DPA but SQUALIO, a new division of DPA group, will solely focuses on the cloud solutions and its implementation, IT infrastructure and security solutions, product development and testing, specific industry solutions and advanced technologies. While DPA has already been highly successful in Latvian market, a new division is dedicated to meet the ever-increasing technology demands in global market.

“Our mission is to create innovative IT solutions for global market that will help not only for business to be more secure and effective but for every user as well. DPA will execute on a broad strategy to redefine the business solutions market by creating the next generation of simplified, integrated business applications powered and delivered via the cloud that will solve tomorrow’s complex business challenges.  We’re predicting record worldwide IT role in every business development that will top by 2018, with exceptional gains in key regions and across key technologies that are being transformed through the use of mobile devices and cloud computing. The opportunity for business to sharpen their products, refine distribution strategy and appeal to new customers has never been greater. A separate business division will help us to keep focus on our mission, speed up a new product development and achieve the competitiveness at global stage,” says Juris Vilders, Member of the Board at DPA.

Company division is not impacting existing legal commitments with our partners and customers, excepting fact that we start to use a new brand name and logo:

Yours,

DPA group

_____________

 

Предприятие группы DPA SQUALIO в дальнейшем будет предоставлять клиентам в Латвии ИТ решения и решения в сфере высоких технологий

 

Начиная с 1 июня 2015 года, DPA группа разделяет список своих предлагаемых продуктов и услуг в Латвии на два отдельных направления бизнеса. И в дальнейшем услуги по лицензированию и управлению программным обеспечением клиентам в Латвии будет предлагать DPA, однако предприятие SQUALIO группы DPA будет обеспечивать клиентов консультациями по облачным услугам и их внедрению, решениями по инфраструктуре и безопасности ИТ, услугами по разработке и тестированию продуктов, а также специализированными индустриальными решениями и решениями в области высоких технологий.

„Мы уверены, что потенциал технологий и их использование придает значительную добавленную стоимость  каждой работе, делая ее высокоценной и более способной, и их влияние в будущем только возрастет. Нашей целью является создание новых и инновационных высокотехнологичных решений для мирового рынка, что поможет не только бизнес среде стать более надежной и эффективной, но и обеспечит их доступность для каждого пользователя.  Сейчас мы активно работаем над созданием новых линии решений –  над облачными решениями, над разработкой индустриальных и уникальных решений в области безопасности, которые в будущем обязательно изменят всю нашу жизнь и поведение в электронной среде.  Раздел направлений бизнеса помогает сфокусироваться на главном виде деятельности, быть более эффективными и конкурентоспособными на мировом рынке», говорит директор DPA Гатис Ошс.

Данные изменения не затронут действующие юридические отношения группы DPA и партнеров по сотрудничеству, за исключением того, что бизнес-направление SQUALIO будет использовать новый логотип и название:

Ваша,

DPA группа