19.08.2014

DPA piedalās starptautiskā projektā par ES pilsoņu identitāšu aizsardzību

IT uzņēmums DPA piedalīsies starptautiskā projektā "Vienots standarts, kas nodrošina ilgtspējīgu un stabilu identitāti Eiropas Savienības pilsoņiem – EKSISTENZ" ("Harmonized framework allowing a sustainable and robust identity for European Citizens – EKSISTENZ"). Projekts norisināsies 36 mēnešus līdz 2017. gada maijam.

Projekta mērķis ir risināt Eiropā svarīgu un nozīmīgu tēmu par identitāšu zādzībām – aizsargāt ES pilsoņu identitāti no jebkādiem esošajiem un iespējamiem draudiem nākotnē.

Projektā pārstāvētas divpadsmit organizācijas (pētnieciskie institūti, ID dokumentu ražotāji, biometrijas risinājumu izstrādātāji, gala lietotāji – institūcijas, kas atbild par identitāšu zādzību fiksēšanu, atjaunošanu un izsniegšanu, piemēram, LR IeM) no vairākām Eiropas valstīm – Latvijas, Igaunijas, Beļģijas, Nīderlandes, Itālijas, Vācijas, Francijas un Spānijas. Projekta pirmā sanāksme notika 2014.gada jūlija sākumā Briselē, kur piedalījās visu projektā iesaistīto dalīborganizāciju pārstāvji, lai pārrunātu projekta saturu un dalībnieku atbildības un vienotos par laika grafiku konkrētiem uzdevumiem.

Projekts sastāvēs no deviņiem pētniecības virzieniem, kam katram būs savs vadītājs, kurš organizē tikšanos ar iesaistītajām pusēm un projekta dalībniekiem. Latvijas IT uzņēmuma DPA pārstāvjiem nākošā tikšanās paredzēta š.g. oktobrī Parīzē, kur tiks diskutēti uzdevumi konkrētās darba grupas dalībniekiem nākošajam periodam.

Projekta laikā padziļināti tiks analizēts identitātes zādzību fenomens Eiropā, mēģinot atrast trūkumus dažādām “papīra” procedūrām, kā arī dematerializācijas procesiem, novērtējot draudus, kas tiek radīti iedzīvotājiem. EKSISTNZ projekta dalībnieki pievērsīsies arī jautājumam, kā sakārtot personu identitātes kā e-pakalpojumu servisu, kas būtu līdzīgs visās dalībvalstīs, radot globālu sistēmu, lai nodrošinātu drošu un spēcīgu identitāti visām dalībvalstīm. Projektā iesaistītie speciālisti cer, ka brīdī, kad tas tiks realizēts, identitātes zādzības kļūs ja ne neiespējamas, tad vismaz tās būs grūti realizēt.

DPA atbildība minētajā projektā būs nodrošināt prototipa izveidi, piemēram, centralizētam identitāšu zādzību reģistram, mobilo risinājumu identitātes atjaunošanai pēc zādzības, kā arī nodrošināt sekundāro identitātes izmantošanu reālos servisos, piemēram, bankās, utml.

Par personas identitāti:

Personas identitāti var noteikt vairākos veidos, piemēram, reālajā jeb fiziskajā pasaulē to nosaka dokumenti – identitātes kartes, pases, autovadītāja apliecības, uzturēšanās atļaujas utml., savukārt virtuālajā pasaulē elektroniskie pieejas dati – lietotājvārda/ paroles kombinācijas, PIN kodi, sertifikāti, drošības kodi.

Identitāšu zādzības un ar tām saistītais ekonomiskās ietekmes pieaugums rada bažas visām ES dalībvalstīm, jo šīs zādzības var izpausties dažādos veidos – nozogot ārvalstu iedzīvotāju personu apliecinošus dokumentus, sertifikātus vai uzminot PIN kodus vai paroles.

Līdz ar straujo digitālās vides lietotāju pieaugumu, internets noārda valstu robežas, jo pieaug kibernoziegumi, kas aizstāj “klasiskos” viltotājus, izmantojot tehnoloģiju sasniegumus, piemēram, pārstrādāta papīra atkritumus, pikšķerēšanu (sūtot e-pastus, kur ir links, kas var radīt vīrusu vai pieprasot banku pieejas kodus vai tml.), e-pastus krāpnieciskiem nolūkiem, palaižot dažādus vīrusus vai uzlaužot serverus, kur glabājas dažādi pieejas dati.

Vairāk par projekta uzdevumiem, darbību un rezultātiem var uzzināt projekta mājaslapā.

Papildus informācija:
Kristīne Tjarve
DPA Komunikācijas speciāliste
Tālr. 29296617
E-pasts: kristine.tjarve@dpa.lv